Odlučovače oleje a vody OWS

Rozsáhlá řada OWS od společnosti Pneumatech používá patentovanou technologii k odloučení všech typů kondenzátu ze stlačeného vzduchu, dokonce i v případě stabilních emulzí.

Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás

Nová úroveň zpracování kondenzátu stlačeného vzduchu

Dvoustupňová úprava nové jednotky OWS 25-5300 od společnosti Pneumatech používá polypropylen i aktivní uhlík nebo organoclay, což umožňuje oddělení
stabilních i nestabilních emulzí. Tento důmyslný proces vede k mnohem čistší odpadní vodě, která vyhovuje nejpřísnějším standardům ochrany životního prostředí.

Lepší, rychlejší a čistší separace emulzí oleje a vody

V závislosti na vašich požadavcích máte na výběr ze dvou vložek: s aktivním uhlím a organolay. Filtry s aktivním uhlím odstraňují zbytky oleje v kondenzátu po první fázi. V případě silnějších emulzí lze použít filtraci organoclay.

Malé požadavky na údržbu

Zpracování kondenzátu bylo vždy povinnou součástí provozování kompresorů. Společnost Pneumatech se postará o ulehčení tohoto úkolu. Filtry lze podle potřeby vyměnit díky snadno vyměnitelným vložkám jednotky OWS 25-5300, které umožňují rychlou a bezproblémovou údržbu odlučovače oleje a vody. Provedení se snadnou údržbou a výjimečně dlouhý servisní interval 4 000 hodin minimalizují prostoje a udržují vaši výrobu v chodu.

Skutečná inovace v odlučování kondenzátu

Změnili jsme pravidla hry. Až donedávna byla řešení pro stabilní emulze nákladná a relativně neúčinná. Naše řešení pokrývají jak nestabilní emulze (například ty, které obsahují minerální olej), tak stabilní emulze se syntetickým olejem. Získáte řešení odlučování oleje, které překonává všechny ostatní s výsledným obsahem méně než 10 ppm. V závislosti na nastavení může být přítomnost oleje až pouhých 5 ppm.

Zpracování kondenzátu bez starostí

Systém OWS 25-5300 nabízí kompletní řešení pro úpravu kondenzátu, které nejen zefektivňuje a usnadňuje proces odlučování oleje a vody, ale také snižuje náklady na údržbu. A co je nejdůležitější – zajistí, aby vaše odpadní voda splňovala i ty nejpřísnější normy čistoty.

Jak oddělit emulzi oleje a vody ze stlačeného vzduchu?

OWS 2020 Ghost
Kondenzát je nevyhnutelným vedlejším produktem olejem mazaných kompresorů. Představuje riziko pro životní prostředí, s nímž je třeba zacházet zodpovědně. To se provádí oddělením oleje a vody obsažené v kondenzátu, čímž se zabrání poškození životního prostředí znečištěnou odpadní vodou. Není to jen správná věc, v mnoha zemích je to zákonem stanovený požadavek.

Systém OWS 25-5300 od společnosti Pneumatech je volbou těch, kdo rozhodují, a spokojí se jen s nejspolehlivějším a nejúčinnějším řešením na trhu. V první fázi dvoustupňového filtračního systému prochází kondenzát přes polypropylenový filtr, který odděluje olej ve dvou krocích: nejprve při průchodu kondenzátu a poté při plnění v komoře níže, kde se zachytí olej, který stoupá nahoru. Ve druhé fázi kondenzát protéká jinou komorou, kde aktivní uhlí nebo organoclay odfiltruje zbývající olejové částice v kondenzátu.

Na výstupu získáte kondenzát s méně než 10 ppm oleje. V závislosti na nastavení může být přítomnost oleje až pouhých 5 ppm.

Dvoustupňová filtrace pro optimální separaci kondenzátu ze stlačeného vzduchu

V první fázi se olej oddělí polypropylenovým filtrem. Odtud kondenzát proudí do druhé fáze, kde se v závislosti na zvolené kazetě (buď s aktivním uhlím, nebo organoclay) odfiltruje veškerý zbytkový olej v kondenzátu. Tento důmyslný proces vede k mnohem čistší odpadní vodě, která vyhovuje nejpřísnějším standardům ochrany životního prostředí.

Stáhnout naši brožuru