Ren, tør luft er en afgørende komponent i produktionsprocessen i de fleste industrianlæg.

Kontakt os nu for at få mere at vide om vores løsninger til luftbehandling og gasgenerering.

Kontakt vores eksperter i dag

Løsninger til luftbehandling og gasgenerering til den generelle industri

General Industry?Applications
Trykluft er en sikker og pålidelig strømkilde til en lang række industrielle anvendelser. Ca. 70 % af virksomhederne bruger trykluft i visse områder. Ud over at bruge trykluft har de fleste industrielle anlæg også brug for en form for luftbehandling.

Tørrere og kondensatstyring

Både køle- og adsorptionstørrere er nødvendige i mange industrielle anvendelser for at producere/beskytte slutprodukter samt for at beskytte en stor del af det pneumatiske udstyr, der anvendes i mange industrielle anlæg. Fødevare-/drikkevareemballage og fremstillingsvirksomheder bruger tørrere for at forhindre, at deres aktuatorer og monteringsmaskiner ruster eller samler fugt i de rør, der forhindrer ren trykluft i at strømme. Tørrere anvendes også i tekstiler for at holde tekstiler fri for fugt og for at lette strukturen i de fremstillede produkter. Mange elektronikproducenter har brug for store mængder tør luft, så luftfugtigheden ikke overføres til produktionen af computere, mobiltelefoner, Fjernsyn osv. disse industrier anvender ofte fugtudskillere, olie- og vandudskillere og efterkølere som en yderligere hjælp i tørreprocessen. samt fjernelse af urenheder fra enhver form for trykluftstrøm. Støv, snavs eller andre små partikler er til stede i trykluft, indtil de fjernes ved hjælp af filtre, udskillere og fugtafvisende midler.

Nitrogen- og iltgeneratorer

Brugen af kvælstofgas er også udbredt i mange industrielle anvendelser. Metalproducenter bruger nitrogen med høj renhed sammen med deres laserudstyr til at skære i metal og stål. Nitrogen anvendes til kaffeproduktion for at bevare smagen og give det færdige produkt en længere holdbarhed og anvendes ofte til emballering og konservering af andre fødevarer. Bryggerierne anvender nitrogen som et alternativ til kuldioxid, da det giver forskellige teksturer og smagsvarianter til forskellige typer brygning. For at reducere omkostningerne og blive mere energibesparende bringer disse industrier nitrogengeneratorer på stedet til at have en let tilgængelig forsyning og være i stand til bedre at overvåge og kontrollere deres renhedsniveauer. Pneumatech's iltgeneratorer bruges også til en række anvendelser, der kræver 90-95% oxygen renhedsgrad. Disse anvendelser omfatter guldudvinding, slaglodning, fiskefarme/rugerier, svejsning, glasprygning og spildevandsbehandling.

Tryklufttørrere

Vores lufttørrere beskytter dine systemer og processer på en pålidelig, energieffektiv og omkostningseffektiv måde. Se hele vores udvalg af kølemiddel, tørremiddel og membrantørrere

Kondensatstyring

Opløsninger til udskillelse, tømning, detektering og behandling af oliekondensater

Gasgeneratorer

On-site nitrogen kan genereres af PSA og membranteknologi