Hvordan kan renheden af min nitrogengenerator påvirkes?

Hvordan kan renheden på nitrogengeneratoren ændre sig, når den er dimensioneret til at levere et konstant nitrogenflow ved den krævede renhed?

Pneumatech nitrogen Generators renhedsniveauer afhænger af kontrolflowet gennem enhedens molekylesigte (CMS). Lavt flow resulterer i højere renhed, og højt flow resulterer i lavere renhed. Flowet påvirkes udelukkende af trykforskellen mellem luftbeholderen og nitrogenbeholderen. Jo højere trykforskellen er, jo højere er flowet. Generatoren er dimensioneret til at levere 100% nitrogen til nitrogenbeholderen under normal drift. Når anvendelsen forbruger mindre end 100 % af generatorens kapacitet (eksempel: 30 %), kan generatoren holde trykket i nitrogenbeholderen på et konstant niveau. Det betyder også, at trykdiffusningen mellem luft- og nitrogenbeholderne forbliver konstant.Dette resulterer i et stabilt flow gennem generatorens adsorbent og en stabil renhed. Når nåleventilen åbnes yderligere, kan der forbruges mere flow fra nitrogenbeholderen. Hvis dette flow-forbrug er højere end det maksimale flow, som generatoren kan levere (f.eks. 150%), vil trykket i nitrogenbeholderen falde. Derved øges trykforskellen mellem luft- og nitrogenbeholderen, hvilket resulterer i et højt flow gennem adsorberet, fordi luftbeholderen skubber højtryksluft til nitrogenbeholderen, som er under lavt tryk. På grund af dette høje flow gennem adsorbanten reduceres renheden.

KlikHERfor at gennemse Pneumatech's serie af nitrogengeneratorer. Har du et spørgsmål om vores nitrogengeneratorer? E-mailsupport-eu@pneumatech.com.

Gasgeneratorer

On-site nitrogen kan genereres af PSA og membranteknologi

Relaterede emner

Nitrogen generatorer Generel industri Levnedsmiddelindustrien Asien Europa, Mellemøsten Og Afrika Bilindustri Nord- Og Sydamerika