Nitrogen anvendt i farmaceutiske produkter og laboratorier

Hvordan anvendes nitrogen i farmaceutiske produkter og laboratorier?

Kvaliteten og effektiviteten af farmaceutiske produkter er afgørende for industrien og dens brugere. For at sikre, at kvaliteten forbliver intakt, anvendes nitrogen til både emballeringsformål og andre processer i laboratorier.

Farmaceutisk emballage

Da nitrogen er en inaktiv gas, anvendes den ofte til at udelukke eller skubbe ilt ud af visse områder, pakker og beholdere.

Farmaceutiske produkter er ingen undtagelse. Der skylles nitrogen ud i emballagen til forskellige lægemidler for at forlænge holdbarheden og sikre kvaliteten af det færdige produkt. Med en nitrogengenerator på stedet er den ideel til lægemiddelemballage, så der altid er konstant adgang til nitrogen med høj renhed. Dette forhindrer nedetid og sikrer også, at det nødvendige renhedsniveau (99,999 % i dette program) er let tilgængeligt.Blanktering

ofte i farmaceutiske eller medicinske anlæg er visse områder dækket med nitrogen for at tvinge størstedelen af ilt ud. Dette reducerer i høj grad risikoen for forbrænding og brand samt forhindrer udstyr i rust, korrosion og oxidering i en industri, hvor steril og ren er afgørende.

Laboratorier i laboratorier, nitrogen anvendes ofte til mere komplekse processer som f.eks. analyse af kemikalier eller transport af visse kemikalier. Kromatografi er en laboratoriemaessig analyseteknik, der anvendes til separation af en blanding. Det anvendes til bestemmelse af tilstedeværelsen eller måling af de relative forhold af analysander (prøve af interesse) i en blanding. Væskekromatografi (LC) er en separationsteknik, hvor den mobile fase er en væske. Væskekromatografi kombineres ofte med en anden proces, der kaldes massespektrometri (MS), som er en analytisk Kemisk teknik, der hjælper med at identificere mængden og typen af tilstedeværende kemikalier. Kombinationen af disse to processer kaldes LC-MS. Nitrogen anvendes til 3 faser under LC-MS:

  • Som nebuliseringsgas til at danne en tåge af ladede dråber, som resulterer i separation af opløsningsmidlet og den ioniserede prøve.
  • Som bæregas til at sprøjte prøveopløsningen ind i en varmer, hvor ioniseringen finder sted
  • Som gardin-gas for at lette udskillelsen af prøve- og opløsningsmiddelioner og for at forhindre, at opløsningsmidlet ledes ind i MS' vakuumkammer.

Denne LC-MS-proces kræver mindst 95 % nitrogen-renhed og nogle gange op til 99 %. Nitrogen er en fordel i denne proces, fordi urenheder i din gas kan kompromittere analysens nøjagtighed og forårsage store unøjagtigheder og problemer med analyseudstyr. Nitrogen reducerer også mængden af ilt og vand betydeligt, hvilket forlænger levetiden for kromatografikolonner. Dette sparer på omkostningerne til udskiftning af kolonner og nedetid. 

Nitrogen er afgørende for kvalitet, holdbarhed og processer i farmaceutiske anlæg og laboratorier.Pneumatech's gasgeneratorer på stedet er ideelle til at give konstant adgang til højrent nitrogen af høj kvalitet. Du kan se hele vores sortiment af nitrogengeneratorer HER.

Gasgeneratorer

On-site nitrogen kan genereres af PSA og membranteknologi

Relaterede emner

Nitrogen generatorer Europa, Mellemøsten Og Afrika Levnedsmiddelindustrien Asien Nord- Og Sydamerika