Hvorfor er trykluft våd?

Hvorfor er trykluft våd?

Ubehandlet trykluft indeholder altid forurenende stoffer på grund af gassens art og dens produktion. Behovet for luftbehandling skyldes hovedsageligt 3 trykluftegenskaber.

Forurenende stoffer

Aerosoler af flydende vand - vanddamp

Hvordan dannes kontaminanter?

Da vand ikke kan sammenpresses, øges mængden af fugt pr. m³, når luften komprimeres. Den maksimale mængde fugt pr. m³ luft er dog begrænset for en bestemt temperatur. Der dannes således kondens, når luften komprimeres.

Kompressionsproces

Hvilke problemer kan kontaminanter forårsage?

  • Korrosion af rørledningerne
  • Dårlig kvalitet af slutproduktet
  • Betjeningsfunktioner fungerer ikke korrekt
  • Ophobning af is
  • Dyrkning af mikroorganismer

Relaterede emner

Køletørrere Europa, Mellemøsten Og Afrika tørremiddeltørrer Asien Kondensathåndtering Nord- Og Sydamerika