Banner gas generators correct

Gasgeneratorer til industrielle gasser på stedet

Fremstil din egen ilt eller nitrogen i den rigtige renhed til din installation. Begge gasser kan udsuges fra den omgivende luft ved hjælp af en kompressor og en gasgenerator med et hurtigt investeringsafkast.

Tal med vores eksperter

Pneumatech designer og fremstiller både standard og specialfremstillede gasgeneratorprodukter på stedet. Nitrogen - og iltgeneratorer fås med Pressure Swing adsorption (PSA)-teknologi, mens membranteknologi tilbydes til lavere niveauer af nitrogen-renhed.

Siden 1970'erne begyndte gasgeneratorer at blive installeret på stedet, hvilket gav kunderne frihed og fleksibilitet til selv at levere industrigasser. Pneumatechs nitrogen- og iltgeneratorer fås med Pressure Swing adsorption (PSA)-teknologi, hvilket resulterer i nitrogen-renheder på op til 99,999 % og oxygen-renheder på op til 95 %. Membranteknologi tilbydes også til nitrogen-renhedsniveauer op til 99,5 %. Foruddefinerede nitrogen skids med højt tryk er udviklet som en plug-and-play-løsning til forskellige anvendelser som f.eks. laserskæring.

Fordele ved gasgenerering på stedet

Sikkerhed: Gas med den nødvendige renhedsgrad dannes efter behov uden nogen af sikkerhedsrisiciene ved håndtering af højtrykscylindre

Lave omkostninger: Ingen lejeudgifter, transportomkostninger og fordampningstab, investeringsafkast ofte mindre end to år.

Tilgængelighed: Industriel gas når du har brug for det, ingen tung logistik, ingen opbevaring, intet tab på grund af fordampning

Problemfri integration: Nem integration med eksisterende trykluftanlæg.

En komplet løsning: Er du på udkig efter en komplet nitrogenløsning med en trykluftstation? Tal med os, vi kan give dig et samlet tilbud, herunder en kompressor og alle komponenter, for at sikre en fejlfri installation

Gasgeneratorer

Gasgeneratorer med PSA og membranteknologi, som kan generere nitrogen på brugsstedet.