Banner condensate management

Kondensathåndtering

Olie- og vandkondensat er biprodukter fra generering af trykluft. Vores kondensatstyring hjælper dig med at udskille olien fra vandet og hjælper dig med at bortskaffe den i henhold til gældende lovgivning og på en miljøvenlig måde.

Kontakt os

Hvorfor er kondensatstyring nødvendig?

Den mættede Varme luft ved en kompressors afgang køler ned, når den passerer langs det kolde rørsystem. Dette medfører, at der dannes kondensat, som kan medføre korrosion, dårlig produktkvalitet eller funktionsfejl. At have frit vand ved indsugningen påvirker også filtrenes og tørrernes levetid og ydeevne. Oven i denne olie- og vandkondensat, som er et biprodukt af en trykluftproduktion, kan være farligt for miljøet. Vi tilbyder olie-vand separatorer, der hjælper med at beskytte miljøet og overholder de gældende lovkrav i dit land.