CDF mekaniske flydeflige, dræn

Kontakt os for yderligere oplysninger

intet tab af trykluft

Automatisk kontrolleret dræning af kondensat uden trykluftslækage

Plug-and-play-løsning

 • Ingen strømforsyning nødvendig
 • Ingen programmering eller kalibrering
 • Garanteret pålidelighed

 • Store tværsnitsåbninger
 • Gennemprøvet, robust aluminiumsdesign
 • Udstyret med et separat manuelt dræn til at tage trykket af aluminiumshuset og tillade manuel tømning med henblik på udluftning eller tømning
 • Pneumatechs CDF-dræn afleder kondensatet automatisk og uden tab af trykluft op til 10 bar. 

  Kondensatet opsamles i aluminiumsbeholderen (tryksikkert hus), og så snart det maksimale niveau er nået, drænes kondensatet uden tab af luft. Den direkte virkende ventil styres af en præcis svømmerføler, der sikrer pålidelighed og effektivitet. Ventilen er lukket i trykaflastet tilstand (NC-konstruktion).

  Drænet er udstyret med en integreret udluftningsfunktion, som forhindrer risikoen for eventuelle lufthuller. CDF-afløbet har et gennemprøvet, robust aluminiumsdesign med tre tilslutninger ved indgang og udgang.

  Kondensatstyring

  Opløsninger til udskillelse, tømning, detektering og behandling af oliekondensater