Trykluft til fødevareindustrien

Sikkerhed og hygiejne er væsentlige forudsætninger for fødevareindustrien, lige fra små håndværkerværksteder til store forarbejdningsanlæg.

Fødevareindustrien skal forvalte kvaliteten meget omhyggeligt for at sikre, at strenge standarder overholdes på alle stadier af produktionsprocessen.

En meget vigtig, men ofte undervurderet forureningskilde er trykluft. Et anlæg, hvor trykluften ikke behandles tilstrækkeligt, kan indeholde skadelige eller farlige forurenende stoffer, som skal fjernes for at beskytte produkterne, processerne, planterne og – frem for alt – forbrugeren.

Under forarbejdningen kommer trykluften i direkte kontakt med fødevarerne, når den anvendes som en integreret del af processen til:

 • flytning/positionering af fødevarer
 • transport af madpulvere til røgelse
 • danner aerosoler
 • mekanisk blanding
 • valg af materialer
Trykluft til mineindustrien

Disse forurenende stoffer, som normalt er grupperet i de tre familier, der er beskrevet i ISO 8573-1:2010 (støv, vand, olie), kan forårsage alvorlige problemer for anlæg og udstyr, som altid medfører betydeligt lavere effektivitet og højere produktionsomkostninger:

 • Korrosion og rustdannelse af tanke og distributionssystem
 • Blokering i og beskadigelse af ventiler, værktøj og maskiner
 • Dårlig lugt og usunde arbejdsmiljøer
 • Oliesvaler, som er vanskelige og dyre at bortskaffe
 • Højere driftsomkostninger og omkostninger til vedligeholdelse af anlæg

Der er også alvorlige risici med hensyn til fødevareproduktet:

 • Produkttab
 • Forringelse af egenskaber (smag, lugt, farve)
 • Kortere holdbarhed

Der er derfor behov for beskyttelse på to niveauer:

 • Et passende behandlingssystem, der har den rette størrelse til at sikre effektiv beskyttelse af produkter og processer.
 • Konstant overvågning af luftkvaliteten ved hjælp af egnede instrumenter.
Trykluftkød

Lovgivning om trykluft i fødevareforberedelse

Med hensyn til fødevarehygiejne og -sikkerhed står der i forordning (EF) nr. 852/2004 klart, at hovedansvaret for fødevaresikkerhed påhviler lederen af fødevarevirksomheden, og den definerer også principperne i HACCP-systemet (Hazard Analysis and Critical Control Points).

I modsætning til anvendelser med åndbar eller medicinsk luft er der imidlertid ingen harmoniserede standarder, der fastsætter de minimale acceptable renhedsniveauer for trykluft, der anvendes i fødevareindustrien.

Til dette formål følger virksomhederne de retningslinjer, der er udsendt af British Air Society (BCAS) – i øjeblikket den mest autoritative kilde, der anvendes som reference for trykluft i fødevarekvalitet – som skelner mellem to brugstilfælde i forbindelse med fødevareforarbejdning:

 • Direkte kontakt: Kvalitetsklasse 1.2.1 (ISO 8573-1:2010) er påkrævet, hvilket kræver brug af en adsorptionstørrer samt tvungen filtrering af støv og olie.
 • Indirekte kontakt: Kvalitetsklasse 1.4.1 er påkrævet, for hvilken en køletørrer anses for at være tilstrækkelig.
Anbefalinger vedrørende luftkvalitet Urenheder (faste partikler) Fugt (vanddamp) Total olie (aerosoler + damp) ISO 8573-1:2001-ækvivalent
Direkte kontakt 0,01 µ  -40 °C PDP 0,01 mg/m3 Klasse 1.2.1
Indirekte kontakt 0,01 µ + 3 °C PDP 0,01 mg/m3 Klasse 1.4.1

Muligheden for mikrobiologisk kontaminering skal derimod undersøges i henhold til en risikovurdering baseret på HACCP-principperne afhængigt af den pågældende forarbejdning.

Mulig forurening af trykluften

Faste rester Væsker Gasser
Snavs Mikroorganismer Væsker Aerosoler Damp Gasser
Støv

Virus

Olie

Olie

Olie

NEJ2

Rust

Bakterier

Vand

Vand

Vand

CO

Indbetalinger

Forme

 

 

 

CO2

Kulstofrester

Gær

 

 

 

2

 

Sporer

      O2

Der skal træffes forskellige foranstaltninger for at beskytte fødevarer mod de beskrevne forurenende stoffer, da hver type forurenende stof kan blokeres eller begrænses med anordninger, der anvender forskellige tilgængelige teknologier.

Reduktion/fjernelse af forurenende stoffer
    Indsugningsluft Kompressor- Distributionssystem
Filtreringsteknologier Vand Støv og partikler Mikroorganismer Flydende olie og aerosoler Oliedamp Rust- og saltaflejringer
Flydende kondensat Aerosoler Damp
Kondensatudskiller
x
             
Filtre Koagulationsområde  
x
 
x
x
x
 
x
Adsorption (aktivt kul)            
x
 
Støv      
x
x
   
x
Steril/mikrobiologisk          
x
   
Tørrere Adsorption (aktivt kul)    
x
         
Membran    
x
         
Kølecyklus    
x
         

Vil du vide mere? Download vores madbrochure nu

Download brochuren Pneumatech med en dybdegående analyse af luftforbruget til fødevareindustrien.