Højeffektivt tørremiddel

Adsorptionstørrere kan kun være energibesparende, hvis de indeholder førsteklasses tørremiddelmateriale. Det tørremiddel, der anvendes i Pneumatech-adsorptionstørrere, udvælges omhyggeligt fra en lang række europæiske og nordamerikanske leverandører på grundlag af følgende kriterier:

Lavest samlede omkostninger ved ejerskab

Vi afbalancerer omhyggeligt startinvesteringer med løbende driftsomkostninger. Silicagel har den højeste adsorptionskapacitet og anvendes derfor i varmegenererede adsorptionstørrere (PE og PB). Under de dynamiske driftsforhold for varmefri adsorptionstørrere (pH) anvendes kun en lille procentdel af den samlede statiske adsorptionskapacitet på grund af de relativt korte cyklustider. Brugen af silicagel i tilfælde af -40°C/-40°F PDP-applikationer vil øge den oprindelige investering betydeligt, men vil ikke medføre nogen reduktion af renselab eller andre fordele. Varmefri adsorptionstørrere er derfor fyldt med aktiveret aluminiumoxid3 , som giver ens dugpunktskrav (-40°C/-40°F PDP) og energieffektivitet med lavere investeringsomkostninger.

Lowest total cost of ownership

"Expception" er PH2-45, der anvender molekylesigter.4NWR: Ikke-vandtæt 5WR: Vandtæt