Banner adsorption dryer

Adsorptionstørrere

Beskyttelse mod fugt i luften

Kontakt os nu for at få et tilbud!

Vores innovative tørremiddeltørrere giver kunderne effektiv beskyttelse mod tilstedeværelse af luftfugtighed i luften, hvilket medfører rørkorrosion og reduceret effektivitet i udstyr og værktøj. 

Alle materialer kan adsorbere og desorbvand, kun adsorptionsgraden er forskellig pr. materiale. Tørremiddel, der anvendes i adsorptionstørrere, er specielt designet til at adsorbere fugt. Tørremidler kan frigive vandpartiklerne ved at tilføre dem en form for energi. Dette kaldes regenerering. 


Pneumatech adsorptionstørrere består af to tårne
, som begge er fyldt med tørremiddel, som alternativt fungerer i adsorptions- eller regenereringscyklus via en kontrolleret skiftemekanisme. Når tørremidlet er mættet i én beholder, vendes processen, og den andenbeholder begynder at adsorbere.

Adsorptionstørrere anvendes, når der14 skal opnås PDP'er (trykdugpunkter) fra -10 C ned til -70 oC 94. De anvender et materiale, der har en høj affinitet til at tiltrække fugt, det såkaldte hygroskopiske materiale eller tørremiddel. Adsorptionen af fugt bevirker, at tørremidlet gradvist mættes med vand.

Derfor skal tørremidlet regenereres regelmæssigt for at genvinde sin tørreevne. Adsorptionstørrere er typisk bygget med to tørrerkar ("tårne") til dette formål: Det første tårn tørrer den indgående trykluft, mens det andet regenererer. For at sikre kontinuitet skifter hver beholder opgaver, når den anden er helt regenereret. Til kritiske anvendelser og anvendelser under 5 oC/41 oC omgivende temperaturanbefales en adsorptionstørrer

Fordele

Avanceret energistyring

 • Laveste driftsomkostninger
 • Optimal overvågning af styring &

Højeffektivt tørremiddel

 • Laveste driftsomkostninger
 • Stabil ydeevne over
 • Hele levetiden
 • Garanteret tør luft
 • LAVE VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER

Avanceret energistyring

 • Laveste driftsomkostninger
 • Stabil ydeevne over
 • Hele levetiden
 • Garanteret tør luft

Adsorptionstørrere

Effektiv beskyttelse mod fugt, en almindelig årsag til korrosion