Olje- og gassområder – nedstrømsaktiviteter

Sikkerhet har høyeste prioritet i gassindustrien & , og nitrogen spiller en integrert rolle. Pneumatechs nitrogengeneratorer på stedet brukes i flere onshore og offshore-bruksområder.

Insarka

Nitrogenbeskyttelsesplate er en prosess som innebærer nitrogenpåføring på lagerbeholdere eller tanker som inneholder farlige kjemikalier som kan eksplodere hvis de kommer i kontakt med oksygen. Denne prosessen skaper et beskyttende lag av nitrogen rundt substansen og erstatter eventuell fuktig/fuktig luft med tørt nitrogen. Dette forlenger levetiden til kjemikaliet eller produktet, i tillegg til å redusere enhver eksplosiv eller sikkerhetsrisiko i forbindelse med det.

Nitrogenrensing

Nitrogenrensing er prosessen med å bruke nitrogengass til "å skylle" oksygenet ut av tanker, beholdere eller anlegg. Dette brukes ofte i oljegassindustrien & for linjeklearing eller linjepigging for å redusere oksygennivåene inne i en rørledning. Denne prosessen reduserer også faren for eksplosjon i rørene som kan bli katastrofale.

Trykk i reservoarene

I tillegg brukes nitrogen til å holde trykk i beholdere eller tanker som enten er gått tom for oksygen eller har opplevd redusert overtids trykk. Fordi nitrogen ikke blander seg med olje og vann, kan det brukes til å flytte spor av hydrokarboner til en produksjonsbrønn fra en injeksjonsbrønn.

Nitrogen er et viktig element i gassindustrien & som brukes til rensing, blanking, vedlikehold av trykk og mange andre bruksområder. Pneumatech-nitrogengeneratorer har også blitt brukt i en biodrivstoff for å transportere biodrivstoff gjennom rørene i fabrikken, som vist på bildet nedenfor.

PPNG Biofuel Plant

Pneumatechs PPNG-nitrogengenerator brukes til å dytte biodrivstoff gjennom rørsystemet med et nitrogenrenhetsnivå på 99 %.

Klikk HER for å bla gjennom produktlinjene til Pneumatech's nitrogengenerator.