Hva er det for meg med den nye AC 200-630 VSD?

De nye kjøletørkere med variabel hastighet gir en rekke fordeler for både din og din produksjon

9. september 2021

Kjøletørkere er en integrert del av trykkluftnettverkene. De fjerner fuktighet fra trykkluft og skjermer dermed nedstrømsutstyret mot korrosjon, samtidig som sluttproduktene hindres i å bli forurenset. Dette sparer kostnader ved å redusere vedlikeholdskostnadene og sikre at trykkluftverktøy kjører lenger og bedre.Dessverre er tradisjonelle kjøletørkere med fast turtall svært ineffektive. Selv om de gir jevn tilførsel av luft av høy kvalitet, bruker drift ved full hastighet hele tiden mye energi.Den nye AC VSD-kjøletørkeren krever ikke et slikt kompromiss: I tillegg til å levere dobbeltsifrede energibesparelser øker Pneumatech-tørkeren produksjonskvaliteten og driftssikkerheten samtidig som den gir lave eierkostnader. Den klarer å oppnå alt det ovenstående med et fysisk fotavtrykk som er mindre enn konkurrentenes. Og for å få det til å toppet alt, er det mye mer miljøvennlig enn vanlige tørkere.

Det neste kapittelet i tørkerens fremragende utførelse

AC VSD har VSD-teknologi. Det betyr at tørkeren alltid vil bruke så mye energi som det er behov for, i stedet for å drive med full effekt, på samme måte som vanlige tørkere.

Derfor gir AC VSD brukerne energibesparelser på opptil 60 %, noe som er en grad av effektivitet som konvensjonelle tørkere ganske enkelt ikke kan oppnå. Det gjør det bemerkelsesverdig uten at det går på bekostning av kvaliteten på trykkluften i det hele tatt.

Disse energibesparelsene er så betydelige at investeringen i en VSD-tørker kan forskyves raskt. I mange tilfeller betaler AC VSD for seg selv i løpet av bare et år og et halvt år.  

Utmerket produksjonskvalitet og pålitelighet

Disse besparelsene er imidlertid bare en del av denne siste historien om Pneumatech-suksess. AC VSD leverer også ren luft av høy kvalitet i klasse 4.Det er en stor forbedring i forhold til kjøletørkere med termisk masse, som gir en beskjeden energibesparelse på bekostning av luftkvaliteten. Driftsprinsippet er basert på å kjøre i full hastighet mens de kjøler ned en termisk masse og deretter slå av og kjøre på den termiske massen for å bevare energien. Selv om det er mer effektivt enn kjøletørkere med fast hastighet, er et stort duggpunkt- og luftkvalitet en høy pris å betale for beskjedne energibesparelser. I tillegg kan ikke varmetørkere bare levere luft som kan variere med opptil to renhetsklasser, de kan heller ikke kjøre på termisk masse ved høye omgivelsestemperaturer.De nye AC VSD-tørkerne fra Pneumatech har ingen av disse problemene. De leverer alltid ren luft i klasse 4 – selv i omgivelsestemperaturer på opptil 46 °C / 114 °F. I tillegg, fordi de aldri opererer under 20 %, er et lavt duggpunkt og derfor også førsteklasses kvalitetsluft tilgjengelig til enhver tid. Resultatet er enestående produksjonskvalitet og pålitelighet.

Det må iverksettes ulike tiltak for å beskytte mat mot forurensende stoffer som beskrives, fordi hver type forurensning kan blokkeres eller begrenses med enheter som bruker forskjellige tilgjengelige teknologier.

Beslektede emner

Kjøletørkere Europa, Midtøsten og Afrika Asia Nord-Amerika