Nitrogen som brukes i farmasøytiske produkter og laboratorier

Hvordan brukes nitrogen i farmasøytiske produkter og laboratorier?

Kvaliteten og effektiviteten til farmasøytiske produkter er avgjørende for bransjen og brukerne av disse. For å sikre at kvaliteten forblir intakt, brukes nitrogen både til emballasjeformål og andre prosesser i laboratorier.

Farmasøytisk emballasjefordi nitrogen er en inert gass, brukes det ofte til å ekskludere eller skyve oksygen ut av enkelte områder, pakker og beholdere.Farmasøytiske produkter er ikke noe unntak. Nitrogen skylles inn i emballasjen til ulike legemidler for å forlenge holdbarhetstiden og for å sikre kvaliteten på sluttproduktet. Å ha en nitrogengenerator på stedet er ideell for legemiddelemballasje, slik at du alltid har konstant tilgang til nitrogen med høy renhetsgrad. Dette forhindrer nedetid og sørger også for at renhetsnivået som er nødvendig (99.999 % i dette bruksområdet), er lett tilgjengelig.Blanketingofte i farmasøytiske eller medisinske anlegg, er enkelte områder blanknet med nitrogen for å tvinge ut mesteparten av oksygenet. Dette reduserer sterkt faren for forbrenning og brann, i tillegg til å hindre rust, korrosjon og oksidasjon i en bransje der steril og renslighet er avgjørende.

Laboratorier i laboratorier brukes ofte til mer komplekse prosesser som analyse av kjemikalier eller transport av visse kjemikalier. Kromatografi er en laboratorieanalytisk teknikk som brukes til separasjon av en blanding. Den brukes til å etablere tilstedeværelse eller måle de relative proporsjonene av analytter (interesseeksempel) i en blanding. Flytende kromatografi (LC) er en separasjonsteknikk der mobilfasen er en væske. Flytende kromatografi kombineres ofte med en annen prosess som kalles massespektrometri (MS), som er en analytisk kjemiteknikk som hjelper til med å identifisere mengden og typen kjemikalier som finnes. Kombinasjonen av disse to prosessene kalles LC-MS. Nitrogen brukes til 3 faser ved LC-MS:

  • Som forstøver produserer en damp av ladede dråper som fører til separasjon av væsken og den ioniserte prøven.
  • Som en bærergass for å sprute prøveoppløsningen inn i en varmer der ionisering skjer
  • Som gardingass for å gjøre det enklere å separere prøve- og løsningsioner, og for å hindre at væsken strømmer inn i vakuumkammeret til MS.

Denne LC-MS-prosessen krever minst 95 % nitrogenrenhet og noen ganger opptil 99 %. Nitrogen er fordelaktig i denne prosessen fordi urenheter i gassen i stor grad kan redusere nøyaktigheten av analysen og forårsake store unøyaktigheter og problemer med analytisk utstyr. Nitrogen reduserer også nivået av oksygen og vann betydelig, og forlenger dermed levetiden til kromatografikolonner. Dette sparer kostnader og nedetid for kolonnen. 

Nitrogen er avgjørende for kvaliteten, holdbarheten og prosessene på farmasøytiske anlegg og laboratorier.Pneumatech gassgeneratorer på stedet er ideelle for konstant tilgang til nitrogen av høy kvalitet. Du kan bla gjennom hele utvalget av nitrogengeneratorer HER.

Gassgeneratorer

Nitrogen på stedet kan genereres av PSA og membranteknologi

Beslektede emner

Nitrogengeneratorer Europa, Midtøsten og Afrika Næringsmiddelindustri Asia Nord-Amerika