Trykkluft utgjør andre gasser

Trykkluft utgjør andre gasser

Ubehandlet trykkluft inneholder alltid forurensende stoffer på grunn av gass og hvordan den produseres. Behovet for luftbehandling er i utgangspunktet et resultat av tre egenskaper ved trykkluft.

Forurensning

  • Oksygen: Forurensning ved oksidasjon
  • Nitrogen: Forurensning ved oksidasjon

Hvordan dannes forurensende stoffer?

Tørr luft består hovedsakelig av nitrogen (78 %) og oksygen (21 %). Luft holder samme nitrogen/oksygen-forhold etter kompresjon, så ytterligere behandling er nødvendig for å endre denne gassblandingen.

Hvorfor er trykkluften forurenset?

Hvilke problemer kan forurensningen forårsake?

  • Oksygen forårsaker oksidasjon, som fører til eksplosjoner eller brann av brennstoff (rask oksidasjon) eller til råtnende prosesser og korrosjon av metaller (langsom oksidasjon).
  • Nitrogen er en inert gass som kan hindre oksidasjon.

Pneumatech-løsningen:

Gassgeneratorer

Nitrogen på stedet kan genereres av PSA og membranteknologi

Beslektede emner og prosjekter

Nitrogengeneratorer Generell industri Næringsmiddelindustri Asia Europa, Midtøsten og Afrika Bilindustrien Oksygengeneratorer Filtreringsløsninger Nord-Amerika