Hemmeligheten bak en fersk, langvarig og langvarig mat

Nitrogen: Hemmeligheten til varig, frisk mat

December 10, 2021

Derfor har vi sett hvordan bruken av nitrogen i matvareindustrien holder produktene ferske. Selv om andre gasser som karbondioksid og argon noen ganger brukes, Nitrogen er det beste valget på grunn av sin overflod i atmosfæren. Det fjerde og femte bruksområdet (trykkluft og nitrogen) kombineres for å spyle ut oksygen, noe som er ansvarlig for oksidasjon og noen typer mikrobiell vekst. Nitrogen beholder matprodukter i pakken og stabiliserer krydder og smak. Nitrogen er dessuten et naturlig additiv og begrenser avhengigheten av syntetiske tilsetningsstoffer. 

I ‘ideell oppsett, produserer matleverandøren nitrogen på stedet ved å skille nitrogen fra luften. Gjennom en prosess som kalles KART (modifisert atmosfære emballasje)injiseres gassblandingen i pakken rett etter at pakken er fylt med produktet, og rett før pakken forsegles. 

Fersk gass, fersk mat

Enten det gjelder spyling, slukking eller gnistdannelse, spiller nitrogenrenheten en viktig rolle når det gjelder å holde maten frisk. En viktig del av forurensningen vil være på det punktet der luften trekkes inn (av kompressoren i nitrogengeneratoren). Filtre og tørkere holder seg unna forskjellige forurensninger.For eksempel er kullfiltre ansvarlige for fjerning av våte partikler og oljetåkere. Adsorpsjonsfiltre fjerner oljedamp og sterile filtre fjerner mikroorganismer og faste partikler. 

Testing for renhet

Testing for gasrenhet er viktig i alle stadier av matprosessen, inkludert bevaring, transport og kvalitetsstyring. Testing er nødvendig på flere punkter for å oppdage og begrense faktorer og områder som fører til dårligere gasskvalitet. Testing for mikrobiell vekst er spesielt viktig. Dette er fordi mens nitrogenskyllingen forhindrer vekst av aerobe bakterier, den har ingen effekt på anaerobe bakterier (som ikke trenger oksygen for å vokse, eksempler omfatter E. coli og Listeria) og i de senere tider har sistnevnte vært ansvarlig for noen velpubliserte mattilbakekallinger. Bruken av nitrogen er knyttet til testing for renheten.   

Hva slags utstyr bruker næringsmiddelindustrien til å kontrollere kvaliteten? Gassblandere og doseringssystemer brukes for å sikre at sikkerhet og kvalitet opprettholdes for et lengre holdbarhetstid og et bakteriefritt miljø, selv om det gir fleksibilitet i å variere gassblandingen etter behov. Gassanalysatorer brukes sammen med disse systemene for å overvåke sammensetningen av gassblandingen. 

Rollen som emballasje

Vær oppmerksom på at KUN MAP ikke sørger for friskhet og renhet på den pakkede maten. Kvaliteten på de grunnleggende ingrediensene, formuleringen og tilberedningen spiller en stor rolle, det samme gjør generelle standarder for hygiene og noen ganger oppbevaringstemperatur.Emballasjetypen sørger også for å sikre friskhet i mat som er pakket med nitrogenbruk.Utvalget av barrierematerialer bestemmes av gassene som brukes, produktet og pakketypen (stivhet, tetningsalternativer, mekanisk styrke, lufttetthet og evne til å holde ute damp/damp).Fra kompressorer til tørkere, filtre og banebrytende overvåkingssystemer, spesialiserer Pneumatech seg på løsninger for de fleste kritiske bruksområder, for eksempel næringsmiddelindustrien, der renhet er nødvendig. Pneumatech tilbyr: 

Ren beskyttelse: Det riktige renhetsnivået for kontinuerlig beskyttelse av prosesser, produkter og omdømme. 

Ren produktivitet: Eksepsjonell holdbarhet og kvalifisert støtte for å holde tritt med produksjonen og oppnå høyest mulig effektivitet. 

Ren lønnsomhet: Det laveste strømforbruket med den laveste livssykluskostnaden for ditt trykkluftsystem. 

Hvis du er ute etter å sette opp matoperasjoner eller utføre eksisterende operasjoner på en måte som både er økonomisk og i samsvar med høye standarder for hygiene og renhet, børdu utforske Pneumatech-utvalget av produkter. Eller ta kontakt med oss umiddelbart. 

Beslektede emner

Nitrogen Generators Europe, Middle East & Africa Food and Beverage Asia Americas