Hvorfor er trykkluft våt?

Hvorfor er trykkluft våt?

Ubehandlet trykkluft inneholder alltid forurensende stoffer på grunn av gass og hvordan den produseres. Behovet for luftbehandling er i utgangspunktet et resultat av tre egenskaper ved trykkluft.

Forurensning

Flytende vann - vannaerosoler - vanndamp

Hvordan dannes forurensende stoffer?

Når vannet ikke er mulig, øker fuktigheten per m³ når luften komprimeres. Den maksimale fuktighetsmengden per m³ luft er imidlertid begrenset for en bestemt temperatur. Det dannes kondens når luften komprimeres.

Kompresjonsprosess

Hvilke problemer kan forurensningen forårsake?

  • Korrosjon på rørledningene
  • Dårlig kvalitet på sluttproduktet
  • Feilfunksjon i kontrollene
  • Isoppbygging
  • Dyrking av mikroorganismer

Beslektede emner

Kjøletørkere Europa, Midtøsten og Afrika Tørkemiddeltørkere Asia Kondensatbehandling Nord-Amerika