Trykkluft for matvareindustrien

Sikkerhet og hygiene er viktige forutsetninger for matvareindustrien, fra små håndverksverksteder til store foredlingsanlegg.

Matvareindustrien må håndtere kvaliteten svært nøye for å sikre at strenge standarder overholdes på alle stadier av produksjonsprosessen.

Trykkluft er en svært viktig, men ofte underberegnet kilde til forurensning. En plante der trykkluft ikke blir tilstrekkelig behandlet, kan inneholde skadelige eller farlige forurensninger, som må fjernes for å beskytte produktene, prosessene, plantene og – fremfor alt – forbrukeren.

Under bearbeidingen kommer trykkluft i direkte kontakt med maten når den brukes som en integrert del av prosessen for:

 • flytting/posisjonering av mat
 • transport av matpulver væsker
 • formende aerosoler
 • mekanisk blanding
 • velge materialer
Trykkluft for gruveindustrien

Disse forurensende stoffene, som vanligvis er gruppert i de tre familiene som er beskrevet i ISO 8573-1:2010 (støv, vann, olje), kan forårsake alvorlige problemer for plantene og utstyret, som alltid medfører betydelig lavere effektivitet og høyere produksjonskostnader:

 • Korrosjon og rustdannelse av tankene og fordelingssystemet
 • Blokkeringer i og skader på ventiler, verktøy og maskiner
 • Vond lukt og usunne arbeidsmiljøer
 • Olje kondenserer som er vanskelig og dyrt å avhende
 • Høyere driftskostnader og vedlikeholdskostnader for anlegget

Det er også en alvorlig risiko med hensyn til matvareproduktet:

 • Produkttap
 • Forverring av egenskaper (smak, lukt, farge)
 • Kortere holdbarhet

Det er derfor nødvendig med beskyttelse på to nivåer:

 • Et tilstrekkelig behandlingssystem med riktig størrelse for å sikre effektiv beskyttelse av produkter og prosesser.
 • Konstant overvåking av luftkvaliteten ved hjelp av egnede instrumenter.
Kjøttindustrien for trykkluft

Lovgivning om klargjøring av trykkluft i mat

Med hensyn til mathygiene og sikkerhet fastslår forordning (EF) 852/2004 tydelig at hovedansvaret for matvaresikkerhet hviler mot føreren av matvarevirksomheten. Den definerer også prinsippene i systemet for risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP).

I motsetning til ved bruk med luft som puster eller som er av medisinsk kvalitet, er det imidlertid ingen harmoniserte standarder som etablerer det laveste akseptable renhetsnivået for trykkluft som brukes i matvareindustrien.

For å utgjøre dette følger selskaper retningslinjene fra British Compressed Air Society (BSAS) – for tiden den mest autoritative kilden som brukes som referanse for trykkluft av næringsmiddelkvalitet – som skiller mellom to brukstilfeller i næringsmiddelprosessering:

 • Direkte kontakt: Kvalitetsklasse 1.2.1 (ISO 8573-1:2010) er nødvendig, noe som gjør det nødvendig å bruke en adsorpsjonstørker samt tvungen filtrering for støv og olje.
 • Indirekte kontakt: Kvalitetsklasse 1.4.1 er nødvendig, der en kjøletørker anses å være tilstrekkelig.
Anbefalinger for luftkvalitet Urenheter (faste partikler) Fuktighet (vanndamp) Total olje (aerosoler + damp) Tilsvarende ISO 8573-1:2001
Direkte kontakt 0.01 µ  – 40 °C PDP < 0.01 mg/m3 Klasse 1.2.1
Indirekte kontakt 0.01 µ +3 °C PDP < 0.01 mg/m3 Klasse 1.4.1

Muligheten for mikrobiologisk kontaminasjon, derimot, må undersøkes i henhold til en risikovurdering basert på HACCP-prinsippene, avhengig av den aktuelle behandlingen.

Mulige trykkluftforurensende stoffer

Rester av fast stoff Væsker Ginger
Smuss Mikroorganismer Væsker Aerosoler Damp Ginger
Støv

Virus

Olje

Olje

Olje

NEI2

Rust

Bakterier

Vann

Vann

Vann

KO

Avleiringer

Støpeformer

 

 

 

CO2

Karbonrester

Gjærsopp

 

 

 

2

 

Jeg er en av de andre

      O2

Det må iverksettes ulike tiltak for å beskytte mat mot forurensende stoffer som beskrives, fordi hver type forurensning kan blokkeres eller begrenses med enheter som bruker forskjellige tilgjengelige teknologier.

Reduksjon/fjerning av forurensende stoffer
    Innsugningsluft Kompressor Distribusjonssystem
Filtreringsteknologier Vann Støv og partikler Mikroorganismer Flytende olje og aerosoler Oljedamp Rust- og saltforekomster
Flytende kondensat Aerosoler Damp
Kondensatutskiller
X
             
Filtre Haring  
X
 
X
X
X
 
X
Adsorpsjon (aktivt kull)            
X
 
Støv      
X
X
   
X
Sterile/mikrobiologiske          
X
   
Tørkere Adsorpsjon (aktivt kull)    
X
         
Membran    
X
         
Kjølesyklus    
X
         

Vil du vite mer? Last ned vår matbrosjyre nå

Last ned Pneumatech-brosjyren med en grundig analyse av bruken av luft til matvareindustrien.