Høy kvalitet

Adsorpsjonstørkere kan bare være energieffektive hvis de inneholder førsteklasses tørkemiddelmateriale. Tørkemiddelet som brukes i adsorpsjonstørkere fra Pneumatech, velges med forsiktighet fra en rekke europeiske og nordamerikanske leverandører, basert på følgende vurderingskriterier:

Klemstyrke

Tørkemiddelet er konstant syklisk belastning. På grunn av denne belastningen vil tørkemiddelet med lav kvalitet enkelt bryte opp, noe som fører til små støvpartikler. Det vil med dette raskt miste vanntiltrekningskapasiteten, blokkere ventiler eller tette støvfilteret og lyddemperen.

Klemstyrke

Vannbestandighet

Standard tørkemiddel vil bli redusert når det kommer i kontakt med vann i væskeform. Selv om en vannutskiller skal installeres før en adsorpsjonstørker, kan en del av adsorpsjonstørkeren aldri utelukkes. Alle Pneumatech adsorpsjonstørkere er derfor utstyrt med vannbestandig tørkemiddelmateriale i den nedre delen av beholderen.

Vannbestandighet