Høyeffektivt tørkemiddel

Adsorpsjonstørkere kan bare være energieffektive hvis de inneholder førsteklasses tørkemiddelmateriale. Tørkemiddelet som brukes i adsorpsjonstørkere fra Pneumatech, velges med forsiktighet fra en rekke europeiske og nordamerikanske leverandører, basert på følgende vurderingskriterier:

De laveste totale eierkostnadene

Vi balanserer startkapital nøye med løpende driftskostnader. Silikagel har høyest adsorpsjonskapasitet og brukes derfor i varmeregenererte adsorpsjonstørkere (PE og PB). Ved dynamiske driftsforhold på kaldgenererte adsorpsjonstørkere (PH) brukes bare en liten prosent av den totale statiske adsorpsjonskapasiteten på grunn av relativt korte syklustider. Bruken av silikagel ved –40 °C / –40 °F PDP vil øke den innledende investeringen betydelig, men vil ikke gi redusert renseringstap eller andre fordeler. Kaldgenerert adsorpsjonstørkere er derfor fylt med aktiv alumina3 som gir like krav til duggpunkt (-40 °C /-40 °F PDP) og energieffektivitet ved lavere investeringskostnader.

Lowest total cost of ownership

³Exception er PH2-45 som bruker molekylære sold.4NWR: Ikke vannavstøtende 5WR: Vannavstøtende