Hvordan kan renheten til nitrogengeneratoren påvirkes?

Hvordan kan renheten på nitrogengeneratoren endres når den er dimensjonert for å levere konstant nitrogenstrøm ved ønsket renhet?

Pneumatech Gas Generator Family

Pneumatech-nitrogengeneratorer renhetsnivået avhenger av kontrollflyten gjennom karbonmolekylsilen (CMS) til enheten. Lav gjennomstrømming gir høyere renhet og høy flyt, noe som gir lavere renhet.Flyten påvirkes utelukkende av trykkdifferansen mellom luftbeholderen og nitrogenbeholderen. Jo høyere trykkforskjell, desto høyere er strømningen. Generatoren er dimensjonert for å levere 100 % nitrogen til nitrogenbeholderen under normal drift. Når bruksområdet bruker mindre enn 100 % av generatorens kapasitet (eksempel: 30 %), er generatoren i stand til å holde trykket i nitrogenbeholderen på et konstant nivå. Dette betyr også at trykkforskjellen mellom luft- og nitrogenbeholderne forblir konstant. Dette gir en stabil strøm gjennom generatorens adsorbant og stabil renhet.Når nålventilen åpnes ytterligere, kan mer strøm fra nitrogenbeholderen forbrukes. Hvis dette strømningsforbruket er høyere enn den maksimale flyten, kan generatoren levere (eksempel: 150 %), vil trykket i nitrogenbeholderen reduseres.Med dette øker trykkdifferansen mellom luft- og nitrogenbeholderen, noe som resulterer i en høy strøm gjennom adsorbanten fordi luftbeholderen presser høytrykksluft til nitrogenbeholderen, som har et lavt trykk. På grunn av denne høye strømmen gjennom adsorbanten vil renheten reduseres.