Hva kan jeg gjøre for å redusere energikostnader på lufttørkeren?

Jeg bruker flere lufttørkere på anlegget mitt, og de fører til at energikostnadene blir høye. Hva kan jeg gjøre for å gjøre luftbehandlingssystemet mer energieffektivt?Pneumatechs sykkeltørkere er energieffektive og er den vanligste tørkeren som sparer energi- og vedlikeholdskostnader. Cycling-tørkere er sparepærer. Energiforbruket i en endringstørker vil trykksette utfra fuktbelastning og strømningsmengde i trykkluftsystemet. Pneumatech's sykkeltørkere bruker en Cycle Saver-algoritme som starter og stopper tørkeren, til å spare energi mens den relative fuktigheten i trykkluften holdes under 50 % for å forhindre at det dannes flytende vann. En bypassventil for varm gass brukes for å hindre at det dannes is i tørkeren i perioder med lav strøm, sammen med en intelligent stoppfunksjon ved temperaturer under frysepunktet. For et anlegg som bruker en tørker i løpet av dagen, men som kanskje har små måkeperioder, er en sykkeltørker den ideelle løsningen.Hvis anlegget trenger en energieffektiv tørkeløsning og hele tiden bruker trykkluft til drift, trenger du en sykkeltørker. Pneumatech tilbyr slitesterke og pålitelige sykkeltørkere (og ikke-sykkelløkere) i ulike størrelser for å imøtekomme behovet til enhver bransje. Du kan bla gjennom Pneumatech's kjøletørkere HER.

Spar strøm gjennom energieffektivitet