Pneumatech ConservatorTAIR Flow Controls

En enhet for middels styring (i/C)®-strømningskontroll overvåker og stabiliserer lufttrykket ved å justere strømningen. Med Intermediate Control (i/C)®-strømningskontrollen slipper du luft fra lageret for å opprettholde en kontinuerlig, optimal lufttrykktilførsel. ConservTAIR®-strømningsregulering er redusert avfall fra lekkasjer, redusert energiforbruk fra kompressorrommet og, viktigst av alt, konstant og stabilt lufttrykk for produksjon.