CF Series - ConservAIR Flow Controls

Add a title

Modell Flyt (scfm)
CF 800 250
CF 1200 500
CF 1600 750
CF 3000 1500

Pneumatech ConservatorTAIR Flow Controls

ConservAIR®-teknologi brukes til å kontrollere behovssiden av et trykkluftsystem ved hjelp av en Intermediate Control (i/C)® strømningskontrollenhet.