SPD Series - ConservAIR Flow Controls

Intermediate Control (i/C)® SPD-serien overvåker og stabiliserer det leverte lufttrykket ved å justere strømningen. SPD-serien slipper ut luft fra en oppstrømsbeholder for å opprettholde et kontinuerlig tilførselstrykk på det laveste optimale nivået. Resultatet er redusert avfall fra lekkasjer, forbedret systemeffektivitet og betydelig lavere driftskostnader.

Contact us for a quote!

Hva gjør SPD-serien unik?

  • Enkeltventilkontroll holder investeringskostnadene nede og forbedrer avkastningen (ROI)
  • Elektronisk betjente ventilkontroller mer nøyaktig
  • Grafisk brukergrensesnitt (GUI) gir enkel kontroll

Modell Nominell strøm* (scfm) Tilkoplingsstørrelse (flens)
SPD-2 850 2"
SPD-2.5 1250 2,5
SPD-3 1850 3"
SPD-4 3200 4"
SPD-5 5500 5
SPD-6 7500 6
SPD-8 9000 8

Last ned brosjyren

Pneumatech ConservatorTAIR Flow Controls

ConservAIR®-teknologi brukes til å kontrollere behovssiden av et trykkluftsystem ved hjelp av en Intermediate Control (i/C)® strømningskontrollenhet.