PPOG 2-18 HE serien PSA oksygen gass generatorer

Contact us for a quote!

Kutt O2-kostnadene

30 % mer effektiv enn tradisjonelle generatorer
70 % ekstra energibesparelser ved lav belastning med variabel strømningssparing
50–90 % kostnadsbesparelser sammenlignet med levert oksygen

Reduser miljøfotavtrykket ditt

Minimal energibruk
eliminerer O2-transportutslipp
for å få en mindre, mer effektiv generator og kompressor

Pålitelig O2-kvalitet

Overvåking av luftkvaliteten
på inntaksluften oksygen renhetssensor
Trykkregulator og strømningsmåler

Kompakt fotavtrykk sparer plass

Enkel start- og renhetsinnstilling med Purelogic-kontroller

Tilkobling til DCS-, SCADA- og PLC-systemer er tilgjengelig

PPOG HE, Pneumatechs industriledende oksygengenerator, er den optimale løsningen for et bredt spekter av bruksområder – fra havbruk og ozonproduksjon til hyperbariske oksygenbehandlingsanlegg og biogasproduksjon.

Det leverer pålitelig det nødvendige oksygenvolumet og renheten, noe som eliminerer enhver avhengighet av eksterne O2 -leverandører. Enda bedre, det gjør det med en best-i-klassen effektivitet, som ikke bare reduserer driftskostnadene, men også reduserer brukerens miljøavtrykk. Tre hovedfaktorer bidrar til denne enestående effektiviteten: I tillegg til en enhetskostnad for oksygen som er 30% lavere enn for tradisjonelle generatorer, reduserer PPOG HAN også energiforbruket med opptil 70% når oksygenbehovet er lavere. Til slutt gjør Pneumatechs sofistikerte teknologi det mulig for bedrifter å investere i mindre kompressorer og generatorer. 

Spesifikasjoner Oksygen renhet Enheter PPOG2HE PPOG4HE PPOG5HE PPOG7HE PPOG9HE PPOG10HE PPOG14HE PPOG18HE
Nominell fri oksygenstrøm* 90% m3/t 3,3 6,6 (10,0) 13,3 16,6 19,7 26,3 32,9
93% (3,0) 6,0 9,4 12,5 15,7 18,1 24,1 30,2
95 % 2,5 5,1 8,3 11,1 13,9 15,2 20,3 25,3
Trykkduggpunktuttak °C/°F 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %
Oksygen utløp kvalitet   ISO 8573-1:2010 klasse 1-2-1
Lengde mm 840 840 840 840 840 970 970 970
Tommer 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 38.2 38.2 38.2
Bredde mm 796 796 1421 1421 1421 1421 1421 1421
Tommer 31,3 31,3 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9
Høyde mm 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Tommer 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3
Masse kg 318 400 624 706 788 970 1134 1298
lbs 701 882 1376 1556 1737 2138 2500 2862
Inntaks- og uttakskoplinger     1/2" 1/2" 1" 1" 1" 11,4 11,4 11,4
* Flow måles ved referanseverdier: 1 bara og 20 °C ved driftstrykk på trykkluft på 6 barg og oksygentrykk ved uttaket 5 barg, inntakstemperatur 20 °C & luftinntakskvalitet på ISO 8573-1:2010 klasse 1-4-1