Dataintegritetspolicy

Tack för att du besöker och visar intresse för Pneumatechs webbplats!

Namn och adress för datakontrollant
Den här webbplatsen drivs av PMH Druckluft GmbH (benämns hädanefter även ’Pneumatech’, ’vi’ eller ’oss’), som också är den datakontrollant som ensamt är ansvarig för alla databearbetningsprocedurer associerade med besöket, om inget annat anges nedan.

Du kan nå oss genom att använda följande kontaktinformation:

PMH Druckluft GmbH
Konrad-Zuse-Str. 12
47445 Moers
Tyskland

Telefon: +49 (0)2841 788 480


Kontaktinformation för den dataskyddsansvarige
Vår dataskyddsansvarige kan nås via e-post:
daten.schutz@pneumatech.com

Besöka webbplatsen
När du besöker vår webbplats kan vi logga din IP-adress. Vi kan också logga vilken typ av webbläsare du använder, vilket operativsystem du använder och domännamnet på den webbplats som du kom till vår webbplats från. Uppgifterna samlas in för demografiska syften, t.ex. för att fastställa besökarnas geografiska läge och hur lång tid de tillbringar på vår webbplats. Vi använder inte den här informationen för att dra några slutsatser om dig. Genom att logga den här typen av data kan vi hantera vår webbplats, felsöka serverproblem, analysera trender och statistik och på så sätt erbjuda dig bättre kundservice. Datan krävs också för att kunna ge åklagarmyndigheter den information som krävs för åtal i händelse av cyberattacker.
Vårt tillstånd till ovan nämnda databearbetningsresultat härrör från vårt legitima intresse av att driva en webbplats och en webbserver (artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen). Gällande användning av data för tillhandahållande av data till åklagarmyndigheter baseras tillståndet på det faktum att i händelse av en cyberattack är vi skyldiga att tillhandahålla data till åtalande myndigheter (artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen).

Informationen kommer inte att avslöjas för tredje part, med undantag för vår värdtjänstleverantör som är värd för webbplatsen för vår räkning.

Vi planerar att lagra de personuppgifter som anges ovan under en period på 7 dagar och sedan radera dem.

Vi avser inte att överföra data till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies
När du besöker vår webbplats kan vi skicka ”cookies” till din dator. En cookie är en liten textfil eller ett datafragment som webbplatsen du besöker kan lagra på din dator. Cookies innehåller själva inga data som kan användas för att identifiera användaren. Om du däremot ger oss personuppgifter (t.ex. genom att registrera dig för någon av våra internettjänster eller för ett lösenord som vi tillhandahåller) kan den här informationen länkas till de data som lagras i cookien. Det finns två typer av cookies. Den första typen lagrar data under en längre tid på datorn och data bevaras även när datorn stängs av. Sådana cookies används för att informera användaren till exempel om vilka data på webbplatsen som har uppdaterats sedan användaren senast besökte den. Den andra typen av cookies är vad som kallas sessionscookies. Dessa sessionscookies lagras tillfälligt på din dator när du besöker webbplatsen. På så sätt kan exempelvis ett språkval behållas. Sessionscookies lagras inte på datorn under längre tid, utan raderas när du stänger webbläsaren. Vi kan även kontraktera tredje part för att logga eller bearbeta cookie-data.

Vi kan använda cookies av olika skäl, t.ex.:
• för att skapa anonym statistik om surfmönster och trender
• för att analysera försäljningsdata
• för att utföra marknadsundersökningar
• för att anpassa webbplatsens innehåll och funktioner till potentiella användningsområden
• stödja användare av olika internettjänster eller spåra de webbplatser som besöks av dem
• för att förhindra användare som arbetar i lösenordsskyddade områden att behöva ange sin information igen när de går tillbaka till motsvarande sidor.

Vårt tillstånd att använda ovan nämnda databearbetningsresultat härrör från vårt legitima intresse av att driva och optimera en webbplats och en webbserver, analysera data och utföra marknadsundersökningar för att ge vår webbplats en användarvänlig utformning (artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen).

Så här förhindrar du cookies:
De flesta webbläsare kan konfigureras så att cookies automatiskt blockeras eller tas bort från hårddisken eller så att du får du ett meddelande om att en webbplats innehåller cookies innan en cookie lagras. Mer information om de här funktionerna finns i webbläsarens instruktioner eller hjälpmeny. Observera att vissa av våra webbplatser kanske inte fungerar korrekt utan cookies.

Google Analytics
Vi har bäddat in komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på den här webbplatsen. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, inhämtning och analys av data om hur besökare på webbplatser beter sig. En webbanalystjänst samlar in data bland annat om den webbplats från vilken en person har kommit (kallas för ”hänvisare”), vilka undersidor som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida visades. Webbanalys används regelbundet för optimering av webbplatser och för att utföra kostnads–nyttoanalyser av internetannonser.

Google Analytics-komponentens operatör är Google Inc., 1600 Amfiteater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (hädanefter kallat ”Google”).

För webbanalys via Google Analytics använder vi programmet ’_gat._anonymizeIp’. Med det här programtillägget förkortas din internetanslutnings IP-adress och anonymiseras av Google när våra webbsidor öppnas från inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Syftet med Google Analytics-komponenterna är vårt legitima intresse av att analysera trafik på vår webbplats (artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen). Google använder den data och information som samlats in för vår räkning bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och för att tillhandahålla onlinerapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser, och för att åt oss tillhandahålla andra tjänster angående användandet av vår webbplats.

Google Analytics lagrar en cookie på din dator. Vi förklarar vad cookies är för något igen i detalj nedan i avsnitt 4. Lagringen av cookien gör det möjligt att analysera användningen av vår webbplats. Vid varje besök på en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen aktiveras datorns webbläsare automatiskt av respektive Google Analytics-komponent för att överföra data till Google i syfte att utföra webbanalyser. Under den här tekniska proceduren får Google, å våra vägnar, kunskap om personlig information, till exempel din IP-adress, som ger Google möjlighet att bland annat förstå besökares ursprung och klickningar.

Cookien används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, den plats varifrån åtkomsten gjordes och hur ofta du besöker vår webbplats. Vid varje besök på vår webbplats överförs sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetåtkomst du använder, till Google i USA. Dessa personuppgifter kommer att lagras av Google i USA. Google kan komma att lämna ut personuppgifter som inhämtats genom denna tekniska procedur till tredje part.

Som förklaras i avsnitt 4 kan den registrerade när som helst förhindra lagringen av cookies via vår webbplats genom att justera inställningarna för den webbläsare som används så att lagringen av cookies blockeras permanent. En sådan justering av den webbläsare som används hindrar också Google från att lagra en cookie på din dator. Dessutom kan en cookie som redan lagrats av Google Analytics tas bort när som helst via en webbläsare eller något annan program.

Dessutom har du möjlighet att invända mot insamling av data som genereras av Google Analytics, som är relaterad till användningen av den här webbplatsen, samt bearbetningen av dessa data av Google och möjligheten att förhindra denna. Detta gör du genom att hämta ett webbläsartillägg från länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera det. Det här webbläsartillägget använder ett JavaScript för att meddela Google Analytics att inga data eller information om besök på webbplatser tillåts överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägg ses av Google som ett invändande. Om datorn senare raderas eller formateras om, eller om operativsystemet installeras om, måste du installera om webbläsartilläggen om du vill inaktivera Google Analytics. Om du avinstallerar eller avaktiverar webbläsartillägget kan du installera om eller återaktivera det.

Om du avaktiverar användningen av Google Analytics enligt denna beskrivning har det ingen inverkan på vår webbplats användbarhet för dig.

Mer information och tillämpliga dataskyddsåtgärder från Google finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv-SV och på https://www.google.com/analytics/terms/se.html. Ytterligare förklaring av Google Analytics finns på https://www.google.com/intl/en_uk/analytics/.

Vi lagrar inga personuppgifter inom ramen för Google Analytics eftersom data alltid omedelbart anonymiseras av Google.

Google Fonts
Externa teckensnitt från Google Fonts används på dessa webbsidor. Google Fonts är en tjänst som tillhör Google. Inbäddningen av dessa teckensnitt utförs genom ett serveranrop, vanligtvis till en Google-server i USA. När detta görs överförs information om vilka av våra webbsidor du har besökt till servern. IP-adressen för datorn från vilken besöken på dessa webbsidor görs lagras också av Google.

Syftet med Google Fonts är det legitima intresset av presentationen av vår webbplats med önskad layout (artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen).

Du kan också förhindra att en automatisk anslutning upprättas när som helst genom att justera inställningarna för den webbläsare du använder. Vår webbplats kan då fortfarande användas, men dock utan teckensnitten från Google Fonts.
Vi lagrar inga personuppgifter inom ramen för Google Fonts.
Inga personuppgifter överförs till andra mottagare.

Mer information och sekretesspolicyn för Google Fonts finns på Googles sekretesspolicy.

Google Maps
På den här webbplatsen är pluginprogrammet Google Maps inbäddat. Operatör för Google Maps är Google.

Varje gång de enskilda sidor där Google Maps-pluginprogrammet är inbäddat öppnas triggas webbläsaren på datorn automatiskt att överföra data till Google i syfte att tillhandahållas till pluginprogrammet Google Maps. Under den här tekniska proceduren får Google kännedom om personlig information, till exempel din IP-adress, som möjliggör för Google att se var besöken och klickena kommer ifrån, bland andra aktiviteter. Specifikt överförs IP-adress, enhetsidentifiering, webbläsarfunktioner, uppgifter om operativsystem, språkinställningar, URL:er för hänvisare och geopositioneringsdata till Google.

Syftet med komponenterna i Google Maps är vårt legitima intresse av att kunna tillhandahålla en interaktiv kartbild med en navigeringsfunktion (artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen).

Du kan förhindra att sidelement som Google Maps läses in automatiskt via lämpliga webbläsarinställningar eller plugin-program. Om du använder sådana inställningar eller plugin-program visas inte kartvisningen för Google Maps alls eller bara efter att du har gett ditt uttryckliga godkännande. Endast då sker den ovan nämnda dataöverföringen till Google.

Vi lagrar inga personuppgifter inom ramen för Google Maps.

Inga personuppgifter överförs till andra mottagare.

Google Maps ansvarar uteslutande för vidare bearbetning av data. Användarvillkoren för Google Maps finns på Användarvillkor för Google Maps. Mer information finns på Googles sekretesspolicy.

Adobe Analytics
På den här webbplatsen finns komponenten Adobe Analytics (med anonymiseringsfunktion) inbäddad. Adobe Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, inhämtning och analys av data om hur besökare på webbplatser beter sig. En webbanalystjänst samlar in data bland annat om den webbplats från vilken en person har kommit (kallas för ”hänvisare”), vilka undersidor som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida visades. Webbanalys används regelbundet för optimering av webbplatser och för att utföra kostnads–nyttoanalyser av internetannonser.

Operatören för Adobe Analytics-komponenterna är Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland (nedan kallat ”Adobe”).

Syftet med Adobe Analytics-komponenterna är vårt legitima intresse av att analysera trafik på vår webbplats (artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen). Adobe använder den data och information som samlats in för vår räkning bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och för att tillhandahålla onlinerapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser, och för att åt oss tillhandahålla andra tjänster angående användandet av vår webbplats.

Adobe Analytics lagrar en cookie på din dator. Vi förklarar vad cookies är för något igen i detalj nedan i avsnitt 4. Lagringen av cookien gör det möjligt att analysera användningen av vår webbplats. Vid varje besök på en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen aktiveras datorns webbläsare automatiskt av Adobe Analytics-komponenten för att överföra data till Adobe i syfte att utföra webbanalyser. Under den här tekniska proceduren får Adobe, å våra vägnar, kunskap om personlig information, till exempel din IP-adress, som ger Adobe möjlighet att bland annat förstå besökares ursprung och klickningar.

Cookien används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, den plats varifrån åtkomsten gjordes och hur ofta du besöker vår webbplats. Vid varje besök på vår webbplats överförs sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetåtkomst du använder, till Adobe. Adobe kan komma att lämna ut personuppgifter som inhämtats genom denna tekniska procedur till tredje part.

Som förklaras i avsnitt 4 kan den registrerade när som helst förhindra lagringen av cookies via vår webbplats genom att justera inställningarna för den webbläsare som används så att lagringen av cookies blockeras permanent. En sådan justering av den webbläsare som används hindrar också Adobe från att lagra en cookie på din dator. Dessutom kan en cookie som redan lagrats av Adobe Analytics tas bort när som helst via en webbläsare eller något annan program.

Dessutom har du möjlighet att invända mot insamling av data som genereras av Adobe Analytics, som är relaterad till användningen av den här webbplatsen, samt bearbetningen av dessa data av Google och möjligheten att förhindra denna. Du kan justera inställningarna på https://www.adobe.com/se/privacy/opt-out.html. Om datorn senare raderas eller formateras eller om operativsystemet installeras om måste du dock välja bort det igen för att inaktivera Adobe Analytics.

Om du avaktiverar användningen av Adobe Analytics enligt denna beskrivning har det ingen påverkan på webbplatsens användbarhet.

Mer information och tillämplig sekretesspolicy för Adobe finns på https://www.adobe.com/se/privacy/policy.html.

Vi lagrar inga personuppgifter inom ramen för Adobe Analytics eftersom dessa data alltid omedelbart anonymiseras av Adobe.

YouTube-spelare
På den här webbplatsen finns YouTube-komponenter inbäddade. YouTube är en internetvideoportal som gör det möjligt för videoutgivare att kostnadsfritt ange videoklipp och andra användare, och där videoklippen också kostnadsfritt kan visas, recenseras och kommenteras. Med YouTube kan du publicera alla typer av videoklipp, du kan via internetportalen komma åt både långfilmer och tv-sändningar samt musikvideor, trailrar och videor gjorda av användare. Syftet med inbäddningen är vårt legitima intresse av att kunna presentera videor för dig på vår webbplats (artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen).

Operatören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hädanefter kallat ”YouTube”). YouTube är ett dotterbolag till Google.

Vid varje besök på en enskild sida där en YouTube-komponent har bäddats in aktiveras webbläsaren på datorn automatiskt för att hämta motsvarande YouTube-komponenter från YouTube. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about. Under den här tekniska proceduren får YouTube och Google kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som du har besökt.

Om du är inloggad på YouTube känner YouTube av vilken specifik underwebbplats du besökt varje gång du besöker webbplatsen. Den här informationen samlas in av YouTube och Google och kopplas till ditt respektive YouTube-konto.

YouTube och Google tar via YouTube-komponenten emot information om att du har besökt vår webbplats om du är inloggad på YouTube samtidigt som du besöker vår webbplats. Detta sker oavsett om du klickar på en YouTube-video eller inte. Om du inte vill överföra personlig information till YouTube kan du förhindra överföringen genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du går in på vår webbplats.

Du kan också när som helst förhindra att en automatisk anslutning upprättas genom att justera inställningarna för den webbläsare du använder. Vår webbplats kommer då att kunna användas, dock utan att kunna se videoklippen.
YouTubes sekretesspolicy, som finns på https://policies.google.com/privacy, ger information om inhämtande, bearbetning och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

Vi lagrar inga personuppgifter inom ramen för YouTube.

Inga personuppgifter överförs till andra mottagare.

Onlinebutik
Inom ramen för vår onlinebutik erbjuder vi dig möjligheten att lägga beställningar. Du behöver inte använda onlinebutiken för att kunna använda resten av vår webbplats. Om du använder vår webbplats samlar vi in din personliga information (titel, namn), kontaktinformation, fakturerings- och leveransadress samt information om den köpta produkten och den valda betalningsmetoden (kreditkort, PayPal, SEPA-överföring).

Vi använder denna information för att behandla det avtal som ingåtts med dig samt för leverans av de beställda varorna (artikel 6(1)(b) i den allmänna dataskyddsförordningen), för att uppfylla de juridiska åtaganden som åligger oss (t.ex. åtaganden att bevara data enligt handelsrätt eller skatterätt, enligt artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen) och eventuellt i marknadsföringssyfte i vårt legitima intresse (artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen).

Dataöverföring till andra mottagare sker till vår värdtjänstleverantör som står som värd för webbplatsen för vår räkning, alla tjänsteleverantörer som vi använder för vår räkning och enligt våra instruktioner, betalningstjänstleverantörer och leverantörer som är engagerade av oss. Mottagarna kan också inkludera behörigheter (t.ex. skattemyndigheter).

Vi har för avsikt att lagra de data som anges ovan under 10 dagar och sedan radera dem.

Vi avser inte att överföra data till tredje länder utanför EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Dina rättigheter
Enligt bestämmelserna i Artikel 15-20 i Allmänna dataskyddsbestämmelser har du rätt att erhålla information om de personuppgifter som lagras om dig. Du har också rätt att få personuppgifter som lagras om dig korrigerade, raderade eller att få bearbetningen av dem begränsad.
När det gäller behandling av dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen har du rätt att när som helst invända dig mot bearbetningen av dina personuppgifter med hänvisning till dina specifika omständigheter (artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen).

Du har dessutom rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du tror att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot gällande datasekretesslagar.

Du kan hämta vår dataintegritetspolicy på franska och tyska: