PPNG banner

PPNG-serien - kvävgasgeneratorer av PSA-typ

PPNG 150-800 HE-serien är Pneumatechs förstklassiga
kvävgaslösning på plats för höga flöden, med best-in-class-prestanda
och det mest kompletta utbudet.

Tala med våra experter

Säker

Gas av erforderlig renhet genereras vid behov utan någon av säkerhetsriskerna vid hantering av högtryckscylindrar

Snabb amortering

Inga hyresavgifter, transportkostnader och evakueringsförluster, avkastning på investeringar ofta mindre än två år.

Kväve finns tillgängligt

Industriell gas när du behöver den – i önskad renhet, ingen arbetskrävande logistik, ingen lagring, ingen förlust på grund av evakuering

Generatorn PPNG 6-68 HE har enastående luftfaktorer vid full belastning tack vare högeffektiva kolmolekylsilar (CMS) och trycksättning av returflöde.

Luftförbrukningen optimeras också vid lägre kvävgasflöde eller tryckkrav, tack vare den avancerade energisparalgoritmen, som automatiskt justerar kvävgasgeneratorns cykeltider.

Styr- och övervakningsfunktionerna för PPNG6-68 HE är verkligen imponerande. Renhetsgraden säkerställs hela tiden genom att förbrukarventilen öppnas endast vid önskad renhetsgrad och genom att kväve spolas när renhetsgraden inte uppnås.

Kvaliteten på matningsluften kontrolleras genom övervakning av de kritiska parametrarna, dvs. temperatur, tryck och daggpunkt. CMS är benäget att skadas när det utsätts för vatten och olja. Alla risker för eventuella CMS-skador på grund av hög luftfuktighet och högre hastigheter elimineras tack vare inloppsdaggpunktskontrollen och den automatiska startfunktionen hos PPNG HE.