PPNG 150 - 800 HE-kvävegeneratorer med PSA-teknik

Kontakta oss för en offert!

Renhet från 95 % upp till 99,999 %

 • Reglerar automatiskt till önskat kvävetryck och önskad renhetsgrad
 • Zirkoniumgivare för tillförlitlig renhetsmätning
 • Avancerad energibesparande styrning

 • Minskad luftförbrukning vid lågt kvävebehov
 • Kompenserar även för varierande omgivningsförhållanden och renhetsinställningar
 • När inget kväve förbrukas används ingen tryckluft
 • Enastående luftfaktorer tack vare trycksättning av returflödet

  Högkvalitativa, högeffektiva kolmolekylsilar

  Konstruerad och testad för cyklisk belastning

  Optimal styrning och övervakning tack vare PurelogicTM-styrenheten

 • Självskyddande övervakning av
  matningsluftens kvalitet
 • Utblåsning av matningsluft vid föroreningar
 • Mätning och kontroll av kväveflöde, renhet och tryck
 • Automatisk start
 • Generatorn i PPNG 150-800 HE-serien har enastående luftfaktorer vid full belastning tack vare användning av högeffektiva kolmolekylsiktar (CMS) och trycksättning av returflöde. Luftförbrukningen optimeras också vid lägre kväveflöde eller tryckkrav, tack vare den avancerade energisparalgoritmen, som automatiskt justerar generatorns cykeltider.

  Kontroll- och övervakningsfunktionerna hos PPNG 150-800 ÄR verkligen imponerande. Renhetsgraden garanteras alltid genom att konsumentventilen öppnas endast vid den begärda renhetsnivån och kvävgas spolas när renhetsgraden inte uppnås. Kvaliteten på matningsluften kontrolleras genom övervakning av temperatur, tryck och tryckdaggpunkt. Matningsluften blåses bort vid förorening. Alla risker för eventuella CMS-skador elimineras tack vare den automatiska startfunktionen.