PPNG 6-68 s-kvävegeneratorer med trycksvängningsadsorptionsteknik

Kontakta oss för en offert!

Renhet från 95 % upp till 99,999 %

 • Reglerar automatiskt till önskat kvävetryck och önskad renhetsgrad
 • Zirkoniumgivare för tillförlitlig renhetsmätning
 • Avancerad energibesparande styrning

 • Minskad luftförbrukning vid lågt kvävebehov
 • Kompenserar även för varierande omgivningsförhållanden och renhetsinställningar
 • När inget kväve förbrukas används ingen tryckluft
 • Enastående luftfaktorer tack vare trycksättning av returflödet

  Högkvalitativa, högeffektiva kolmolekylsilar

  Konstruerad och testad för cyklisk belastning

  Optimal styrning och övervakning tack vare PurelogicTM-styrenheten

 • Självskyddande övervakning av
  matningsluftens kvalitet
 • Utblåsning av matningsluft vid föroreningar
 • Mätning och kontroll av kväveflöde, renhet och tryck
 • Automatisk start
 • PPNG 6-68 s-serien ger en mycket effektiv kvävekälla för användning i olika branscher som livsmedel, läkemedel, elektronik och plast. PPNG-kvävegeneratorer använder Pressure Swing-adsorptionsteknik för att extrahera kvävemolekyler från tryckluften och kan nå renheter från 95 % upp till 99,999 %. Kvävetrycket kan gå upp till 12 bar(g) utan att en extra booster behövs. Luftfaktorerna i PPNG6-68 s-sortimentet är enastående, vilket gör avkastningen på investeringen mycket attraktiv jämfört med traditionell gasförsörjning.

  Med sin PPNG 6-68 s-serie följer Pneumatech Plug and Play-filosofin. Tryckkärl, ventiler, avgassystem, givare och reglage är alla integrerade i ett kompakt hölje, utformat för enkel transport, installation och service.

  Purelogic™ är kvävegeneratorns centrala hjärna. Den optimerar driftskostnaderna tack vare den energibesparande kontrollens tillgänglighet, säkerställer maximal tillförlitlighet genom att hålla reda på de viktigaste parametrarna i generatorn och erbjuder imponerande kontroll- och övervakningsfunktioner.

  Tillvalet flödesmätare och inloppstryckdaggpunktsgivare kan läggas till i leveransomfattningen för att ytterligare utnyttja övervakningsfunktionerna i Purelogic™-styrenheten.