PPOG-serien - PSA-syrgasgeneratorer

Kontakta oss för en offert!

Garanterad syrerenhet från 90 % upp till 95 %

Zirkoniumgivare för tillförlitlig renhetsmätning

Energibesparande styrning

Gasgeneratorn stoppas automatiskt när ingen gas, eller endast lite gas, förbrukas

Högkvalitativt, högeffektivt torkmedel, valt för rätt tillämpning

Konstruerad och testad för cyklisk belastning

Optimal styrning och övervakning tack vare PurelogicTM-styrenheten

Tillgänglig med IEC- och CSA/UL-märkning

Pneumatech förser ditt företag med syre. Med PPOG-serien erbjuder Pneumatech PSA-gasgeneratorer en attraktiv ersättning för traditionell syretillförsel med mycket intressant avkastning på investeringen. PPOG1-120-serien använder Trycksvängningsadsorptionsteknik för att extrahera syre från tryckluft, vilket ger en syrerenhet på upp till 95 %.

PPOG1-120-serien är ett svetsat kärl som är konstruerat och testat för cyklisk belastning. PurelogicTM är generatorns centrala hjärna. Den optimerar driftskostnaderna tack vare den energibesparande kontrollens tillgänglighet, säkerställer maximal tillförlitlighet genom att övervaka generatorns viktigaste parametrar och erbjuder imponerande kontroll- och övervakningsfunktioner.

De kalibrerade flödesmätarna är en del av standardleveransomfattningen för att underlätta startprocessen och ge insyn i den faktiska syreförbrukningen. Det extra syrebuffertkärlet är utrustat med en tryckregulator, manometer och dammfilter. Var och en av dessa komponenter är godkända för användning av syre med hög renhet. Tillvalet inloppstryckdaggpunktsgivare ger ytterligare säkerhet om torken uppströms skulle gå sönder.