En värld av laserskärande

I början av 60-talet avancerade laserskärningstekniken så snabbt att det tog lite tid att ta reda på hur den kunde sättas i arbete. Det var bara en tidsfråga innan det fick världens uppmärksamhet i stort, och särskilt industrin. Laserskärning ger snabbhet, precision, effektivitet, ekonomi och anpassningsförmåga. allt med en anmärkningsvärt liten kerf. Även i dag har det inte varit så mycket av en utmaning för lasern. Laserskärning ger en bättre kvalitet jämfört med stansning, plasma, slipande vattenstråle, ultraljud, oxyflam, sågning och fräsning.

Typer av laserskärmaskiner

Laserskärning används i stor utsträckning inom fordons- och flygindustrin, metallurgi, marin och konstruktion. Enligt siffrorna för 2016 utgör den största delen av marknaden för metallbearbetning. Faktum är att du kommer att se laserskärning på våra egna produkter: Huvpanelerna på Atlas Copcos kompressorer är laserskurna.

De två huvudkategorierna av lasrar som används i industriella tillämpningar är gaslasrar och halvledarlasrar. CO2 -lasrar är ett exempel på gaslasrar. Fiberlasrar är ett exempel på halvledarlasrar (de är faktiskt en variant). Gaslasrar som CO2 eller excimerlasrar kallas sådana eftersom de använder en gasblandning för att generera laserstrålen. Så i t.ex. CO 2 -laser (den mest populära typen av gaslaser vid tillverkningen) är CO 2 det aktiva lasermediet. Halvledarlasrar använder däremot ett fast medium för att generera laserstrålen. Detta solida medium kan vara glas, kristall eller fiber (en variant av halvledarlasern).

Så här fungerar det

Den största skillnaden mellan CO2 - och fiberlasrar ligger i hur strålen genereras och styrs. Men när det gäller klipphuvudet är arbetet detsamma. Här med hjälp av linser är laserstrålen fokuserad på ett specifikt område av ytan som smälter som ett resultat av den snabba temperaturökningen.

Samtidigt sprängs området med hjälpgas som tillförs via en gasanslutning. Kvaliteten på nedskärningen påverkas av många faktorer, bland annat följande:

  • Material (typ, yta, tjocklek, form)
  • Tillgänglig effekt
  • Skärhastighet
  • Objektivets brännvidd
  • Objektivets fokuspunkt

Den hjälpgas som används spelar också en viktig roll när det gäller att minska kvaliteten. Den gas som används kan påverka den skärkraft som krävs, imma på linser/speglar från ångor, områden som påverkas av värme, kapzon och effektivitet vid borttagning av smält material. Fördelarna säkras naturligtvis endast när hjälpgasen används vid rätt flödeshastighet, tryck, renhet och mängd.

Kväve, syreoch luft är de vanligaste hjälpgaserna som används vid laserskärning av metall. Även om valet av den ena eller den andra beror på syftet är kväve den klart mest populära gasen för att skära metall när en högkvalitativ skäregg krävs. Syre är å andra sidan mycket reaktivt, så den skäregg som skapas med det är inte lika fin, men eftersom det ökar laserstrålens effekt minskar den snabbt och djupt och är att föredra för att skära genom tjockare metaller. På samma sätt skapar inte heller luft någon finare skäregg, men det är mindre kostsamt och föredras för kapning där metallen kommer att bearbetas ytterligare.

Vi undersöker den roll som assisterad gas spelar i denna post

Om du vill installera ditt laserklippande företag eller öka din befintliga verksamhet kan du utforska Pneumach:s utbud av kvävegeneratorer. Eller kontakta oss direkt. Ring +49 (0)2841 788 480 eller skicka e-post till support-eu@pneumatech.com.