Hög kvalitet

Adsorptionstorkar kan endast vara energieffektiva om de innehåller förstklassigt torkmedel. Torkmedlet som används i Pneumatechs adsorptionstorkar är noggrant utvalt från ett brett utbud av europeiska och nordamerikanska leverantörer, baserat på följande viktiga urvalskriterier:

Krosskraft

Torkmedlet utsätts för kontinuerlig cyklisk belastning. På grund av den här belastningen kan torkmedel av låg kvalitet lätt brytas upp, vilket resulterar i små dammpartiklar, vilket gör att det snabbt förlorar sin förmåga att locka vatten, blockerar ventiler eller täpper till dammfiltret och ljuddämparen nedströms.

Krosskraft

Vattentålighet

Standardtorkmedlet försämras när det kommer i kontakt med flytande vatten. Även om en vattenavskiljare bör installeras uppströms en adsorptionstork, kan viss vattenöverföring till den nedre delen av adsorptionstorken aldrig uteslutas. Alla Pneumatechs adsorptionstorkar är därför utrustade med vattenbeständigt torkmedel i behållarens nedre del.

Vattentålighet