Är gasflaskor mitt enda alternativ för kväve?

Cylindrar finnas SÅ den mest sena säsongen. Spara tid, pengar och energi.

Det enklaste och tillfredsställande svaret är Ja, men det realsitiska svaret är ett stort NEJ. Det finns fler än tillgängliga alternativ än gasflaskor.Kväve är en vanlig gas som ses i en mängd olika branscher och är perfekt för olika funktioner. Kvävgasen har många användningsområden, från mat och dryck till beroendeframkallande tillverkning. Genom att ha en kvävegenerator på plats kan du spara tid, hålla produktionen igång och faktiskt spara pengar.

Visste du att...

– minst 10 % gas finns kvar i flaskor med högtryckscylindrar. De kan aldrig vara helt tomma.– har du tänkt på det stora golvutrymme som behövs för att lagra gascylindrarna?– täta stopp vid byte från en cylinder till en annan. Det är produktionsstoppet för att byta dessa tankar.

Vilka är fördelarna med gasgenerering på plats?

Pneumatech Gas Generator Family
  • Tillgänglighet dygnet runt – gaser är tillgängliga utan avbrott
  • Låga driftskostnader: Inga hyreskostnader, transportkostnader eller avdunstningsförluster
  • Inga säkerhetsrisker vid hantering av högtryckscylindrar
  • Lätt att integrera i befintliga tryckluftsinstallationer
  • Rätt renhetsgrad för rätt tillämpning
  • Avkastning på investeringar ofta mindre än två årför mer information om kvävegasgeneratorer eller för att hjälpa oss förstå dina behov , kontakta oss idag.