Högeffektivt torkmedel

Adsorptionstorkar kan endast vara energieffektiva om de innehåller förstklassigt torkmedel. Torkmedlet som används i Pneumatechs adsorptionstorkar är noggrant utvalt från ett brett utbud av europeiska och nordamerikanska leverantörer, baserat på följande viktiga urvalskriterier:

Lägsta totala ägandekostnad

Vi balanserar noggrant inledande kapitalinvesteringar med löpande driftskostnader. Kiselgel har den högsta adsorptionskapaciteten och används därför i varmregenererade adsorptionstorkar (PE & PB). Vid dynamiska driftförhållanden för kallregenererade adsorptionstorkar (pH) används endast en liten andel av den totala statiska adsorptionskapaciteten på grund av de relativt korta cykeltiderna. Användning av kiselgel vid tillämpningar med tryckdaggpunkt på -40 °C/-40 °F skulle öka den ursprungliga investeringen avsevärt, men skulle inte medföra någon minskning av förlust av avluftning eller andra fördelar. Kallregenererade adsorptionstorkar fylls därför med aktiverat aluminium3 som ger samma daggpunktskrav (-40 °C/-40 °F PDP) och energieffektivitet till lägre investeringskostnader.

Lowest total cost of ownership

³ Exception är PH2-45 som använder molekylsiktar.4NWR: Vattentålig 5WR: Vattentålig