Hur kan renhetsgraden hos min kvävegenerator påverkas?

Hur kan renhetsgraden på kvävegeneratorn ändras när den är dimensionerad för att ge konstant kväveflöde vid önskad renhet?

Pneumatech Gas Generator Family

Pneumatech-kvävegeneratorernas renhetsnivåer beror på kontrollflödet genom enhetens kolmolekylsikt (CMS). Lågt flöde ger högre renhet och högt flöde ger lägre renhet.Flödet påverkas uteslutande av tryckskillnaden mellan luftkärlet och kvävebehållaren. Ju högre tryckskillnad, desto högre flöde. Generatorn är dimensionerad för att leverera 100 % kväve till kvävebehållaren under normal drift. När tillämpningen förbrukar mindre än 100 % av generatorns kapacitet (exempel: 30 %) kan generatorn bibehålla trycket i kvävebehållaren på en konstant nivå. Detta innebär också att tryckskillnaden mellan luft- och kvävekärlen förblir konstant. Detta resulterar i ett stabilt flöde genom generatorns adsorberande och en stabil renhet.När nålventilen öppnas ytterligare kan mer flöde från kvävebehållaren förbrukas. Om denna flödesförbrukning är högre än det maximala flöde som generatorn kan leverera (exempel: 150 %) kommer trycket i kvävetangenkärlet att minska.Med detta ökar tryckskillnaden mellan luft- och kvävgaskärlet, vilket resulterar i ett högt flöde genom adsorberaren eftersom luftkärlet trycker högtrycksluft till kvävgaskärlet som har ett lågt tryck. På grund av detta höga flöde genom adsorberaren kommer renhetsgraden att minska.