Val för rätt tillämpning

Adsorptionstorkar kan endast vara energieffektiva om de innehåller förstklassigt torkmedel. Torkmedlet som används i Pneumatechs adsorptionstorkar är noggrant utvalt från ett brett utbud av europeiska och nordamerikanska leverantörer, baserat på följande viktiga urvalskriterier:

Rätt renhetsgrad för rätt tillämpning

Olika torkmedel har olika vattendragningskraft. Ju större attraktion, desto lägre tryckdaggpunkt är möjlig. Ju större vattendragningskraften är i torkmedlet, desto mer renblåsning krävs för att regenerera det. Därför använder vi molekylsiktar längst upp på kärlen i våra -70°C/-94°F-varianter, samtidigt som vi använder kiselgel (värmeregenererad) eller aktiverad aluminiumoxid (värmefri) i våra -40°C/-40°F-varianter. Molekylsiktar har en tendens att adsorbera fukt vid låg relativ fuktighet och har därmed den bästa prestandan vid låga PDP:er.

Right desiccant for right application.png

Anti-aging effekt

Vissa exsickanter uppvisar fantastiska statiska prestanda, men har dålig dynamisk prestanda, vilket innebär att de försämras efter ett par månader på grund av variationer i tryck, temperatur eller luftfuktighet. Pneumatechs adsorptionstorkar är inte bara utrustade med det mest hållbara torkmedlet på marknaden, de är också överfyllda för att klara denna åldrande eller med tillfälliga överbelastningar.

ati-aging effect.png

4NWR: Vattentålig 5WR: Vattentålig