Fördelarna med en kyltork

Pneumatech-lufttorkar

För det första, vad är en kyltork?

Exakt hur namnet låter fungerar en kyltork på ett jämförbart sätt med hemkylskåp, eftersom en kylningsmetod används som förhindrar fukt. Som ett kylskåp i köket kyler och bevarar färskvaror, upprätthåller en kyld lufttork luftkvaliteten för industrier.Lufttorkarna eliminerar fukten efter tryckluftsprocessen. Torr tryckluft är ett begrepp som anger hur torr tryckluften är eller behöver vara, vanligen kallad daggpunkt.Luft kan komprimeras, men vatten kan inte komprimeras.

Varför installera en lufttork?

Vad skulle hända om fukt kom in i maskinen? Fukt i trä orsakar ruttnande, fukt i metall orsakar rost, fukt i väggar skapar mögel. När det gäller en luftkompressor kan fukt i maskinen skada kompressorn, luftmotorerna och ventilerna och eventuellt förorena produkten. Allt eftersom en lufttork som har byggts om inte har installerats.

Fördelar med en kyltork:

  • Låg initialkostnad
  • Hög tillförlitlighet, enkel att använda och underhålla
  • Förlänger kompressorns livslängd
  • Energibesparing

Kompressorns lufttorkar är en viktig del av utrustningen som används för att säkerställa kontinuerlig och optimal produktivitet hos luftkompressorn.

Relaterade ämnen

Nitrogen & Oxygen generators Dessicant dryers Refrigerated dryers Compressed air filters