Vad kan jag göra för att sänka energikostnaden för min lufttork?

Jag använder flera lufttorkar på min anläggning och de orsakar höga energikostnader. Vad kan jag göra för att göra mitt luftbehandlingssystem mer energieffektivt?Pneumatechs cykeltorkar är energieffektiva och är den mest använda torken för att spara energi- och underhållskostnader. Att cykla torkar finnas ultimat energispararar. Energiförbrukningen i en cyklingstork kommer att luckrasupp beroende på fuktbelastning och flödeshastighet i tryckluftssystemet. Pneumatechs cyklingstorkar använder en Cycle Saver-algoritm som startar och stoppar torken för att spara energi samtidigt som den relativa luftfuktigheten hålls under 50 % för att förhindra bildning av flytande vatten. En shuntventil för het gas används för att förhindra att is bildas i torken under perioder med lågt flöde tillsammans med en intelligent avstängningsfunktion i händelse av temperaturer under fryspunkten. För en anläggning som använder en tork hela dagen, men som kan ha små perioder av ull, är en cykeltork den idealiska lösningen.Om din anläggning behöver en energieffektiv torklösning och konstant använder tryckluft för drift behövs en cykeltork. Pneumatech erbjuder slitstarka och tillförlitliga cykeltorkar (och icke-cykeltorkar) i olika storlekar för att tillgodose alla industribehov. Du kan bläddra bland Pneumatechs kyltorkar HÄR.

Besparingar genom energieffektivitet