Efterkylare (luft- och vattenkylda)

Tryckluft är alltid 100 % mättad med vatten när den lämnar en kompressor. Men vattenbelastningen nedströms från kompressorn påverkas även av utloppstemperaturen. För att minimera belastningen - och därmed storleken - för kyl- eller adsorptionstorken rekommenderar vi därför att en högeffektiv efterkylare installeras mellan kompressor och tork.

Kontakta din lokala expert

Högeffektiva axialfläktar.

Kyler ned till 10 °C (18 °F) över omgivningstemperatur.

Försumbart tryckfall.

Robust konstruktion och kompakt design.

Enkel att ta isär för rengöring.

Låg temperaturskillnad tack vare motströmsvärmeväxling.

Robust konstruktion med hölje och rör.

Rör av rostfritt stål i belagt hölje.


Försumbart tryckfall.

Kompakt design.

Detaljerade beräkningar finns tillgängliga på begäran.

Hämta våra informationsblad

Pneumatech kondensathantering

Pneumatechs utbud av kondensathantering omfattar lösningar för avskiljning, dränering, detektering och behandling av oljekondensat.