Förlustfria dräneringar

Pneumatechs förlustfria dränering har satt standarden inom industrin för tillförlitlig kondensathantering med högsta kvalitet, och är kanske det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att förhindra att enorma mängder energi slösas bort.

Kontakta oss för en offert!

Inga onödiga tryckluftsförluster

Utloppet anpassas efter mängden kondensat

Fungerar med alla typer av kondensat

Integrerat filter som förhindrar att smuts tränger in i ventilmembranet

Minimalt underhåll

Autoreparationsalgoritm: Tvingade öppnings- och stängningscykler för ventilen i händelse av fel

Hämta vårt informationsblad

Pneumatech kondensathantering

Pneumatechs utbud av kondensathantering omfattar lösningar för avskiljning, dränering, detektering och behandling av oljekondensat.