Mekaniska dräneringar

Pneumatechs mekaniska MD-dränering tappar av kondensatet automatiskt och utan tryckluftsförluster, upp till 16 bar.

Kontakta oss för en offert!

Automatiskt styrd dränering av kondensat utan tryckluftsläckage. 

Plug-and-play-lösning utan behov av strömförsörjning eller kalibrering

Garanterad tillförlitlighet tack vare stora tvärsnittsöppningar och väl beprövad, robust aluminiumkonstruktion

Inbyggd ventilationsfunktion som förhindrar lufthål

Manuell dräneringsventil för systemtömning och driftskontroll

Hämta vårt informationsblad

Pneumatech kondensathantering

Pneumatechs utbud av kondensathantering omfattar lösningar för avskiljning, dränering, detektering och behandling av oljekondensat.