Olje-/vattenavskiljare OWS

I den omfattande OWS-serien från Pneumatech används patenterad teknik för att separera alla typer av kondensat, till och med stabila emulsioner av olja och vatten

Kontakta oss om du vill ha mer information

Nästa nivå av behandling av kondensat

Tvåstegsbehandlingen av nya OWS 25-5300 från Pneumatech använder både polypropylen och aktivt kol eller organoclay, vilket gör det möjligt att separera
stabila och instabila emulsioner. Den här smarta processen resulterar i mycket renare kondensat som uppfyller de strängaste miljökraven.

Bättre, snabbare, renare avskiljning av olje- och vattenemulsioner

Beroende på dina behov kan du välja mellan två patroner: aktivt kol och organoclay. Filter med aktivt kol avlägsnar all olja som finns kvar i kondensatet efter det första steget. Filtrering med organoclay kan användas vid starkare emulsioner.

Minimalt underhåll

Kondensatbehandling har alltid varit en obligatorisk del av oljesmorda kompressorer i drift. Pneumatech gör den enkel och miljövänlig. Filtren kan bytas efter behov tack vare OWS 25-5300:s lättutbytta patroner som gör det enkelt att utföra service på olje-/vattenavskiljaren. En underhållsvänlig konstruktion och ett exceptionellt långt serviceintervall på 4 000 timmar minimerar stilleståndstiden och håller er produktion igång.

Genuin innovation inom kondensatavskiljning

Vi har ändrat spelet. Fram till nyligen var lösningarna för stabila emulsioner dyra och relativt ineffektiva. Lösningarna vi erbjuder omfattar både instabila emulsioner som innehåller mineralolja och stabila emulsioner med syntetisk olja. Det du får är en oljeavskiljningslösning som överträffar alla andra med mindre än 10 ppm olja. Det kan finnas så lite som 5 ppm olja beroende på inställningen.

Problemfri kondensatbehandling

Med OWS 25-5300 får du en fullständig kondensatbehandlingslösningar som inte bara gör avskiljningsprocessen för olja och vatten effektivare och enklare, utan även sänker era underhållskostnader. Viktigast av allt är att det säkerställer att ert renade kondensat uppfyller de strängaste renhetskraven.

Hur separerar man tryckluft och vattenemulsion?

OWS 2020 Ghost
Kondensat är den oundvikliga biprodukten från oljesmorda kompressorer. Det utgör en miljöfara som måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Det görs genom att separera den olja och det vatten som finns i kondensatet och på så sätt förhindra att förorenat kondensat skadar miljön. Gör det rätta för miljön – i många länder är det även ett lagstadgat krav.
Pneumatechs OWS 25-5300 är valet för beslutsfattare som endast nöjer sig med den mest tillförlitliga och effektiva lösningen på marknaden. I det första steget i systemet med tvåstegsfiltrering, flödar kondensatet genom ett polypropylenfilter som separerar oljan i två steg: först när kondensatet passerar genom det och sedan när det fylls i kammaren nedanför som fångar upp oljan som flyter upp till ytan. I det andra steget flödar kondensatet genom nästa kammare där antingen aktivt kol eller organoclay filtrerar bort eventuella återstående oljepartiklar i kondensatet.
Det du får vid utloppet är kondensat med mindre än 10 ppm olja. Det kan finnas så lite olja som 5 ppm beroende på inställningen.

Tvåstegsfiltrering för optimal avskiljning av kondensat

I det första steget separeras olja ut med ett polypropylenfilter. Därifrån rinner kondensatet till det andra steget, där kvarvarande olja i kondensatet filtreras bort. Kvaliteten på det renade kondensatet beror på vilken patron du väljer (antingen aktivt kol eller organoclay). Den här smarta processen resulterar i mycket renare kondensat som uppfyller de strängaste miljökraven.