Tidsstyrd dränering

Tidsstyrda dräneringar väljs vid krävande drift, där de stora tvärsnittsöppningarna och dräneringens enkelhet kommer väl till pass.

Kontakta oss för en offert!

Garanterad tillförlitlighet tack vare robust magnetventil och integrerat Y-filter som förhindrar att smuts tränger in i ventilen

Oändlig flexibilitet, eftersom cyklings- och ventilöppningsintervall kan ställas in oberoende av varandra

IP65-kapsling

Transparens för åtgärder tack vare testknapp och driftsindikator

Hämta vårt informationsblad

Pneumatech kondensathantering

Pneumatechs utbud av kondensathantering omfattar lösningar för avskiljning, dränering, detektering och behandling av oljekondensat.