Vattendetektor

Trots alla ansträngningar som görs för att torkar, vattenavskiljare och dräneringar ska fungera på ett tillförlitligt sätt kan fel aldrig uteslutas. En lösning är att installera en tryckdaggpunktsgivare (PDP-givare) nedströms, men detta är ofta en alltför stor investering. 

Kontakta oss för en offert!

Trygghet dygnet runt till en rimlig kostnad

Kan installeras vid alla kritiska tillämpningar i tryckluftsnätet

Potentialfri kontakt för att kunna larma kontrollrummet

Enkel mekanisk och elektrisk installation

Hämta vårt informationsblad

Pneumatech kondensathantering

Pneumatechs utbud av kondensathantering omfattar lösningar för avskiljning, dränering, detektering och behandling av oljekondensat.