Torkmedelstorkar

Våra innovativa torkmedelstorkar ger kunderna ett effektivt skydd mot fukt i luften, vilket ofta är källan till korrosion i rör och minskad effektivitet hos utrustning och verktyg.

Vad är en torkmedelstork?

Våra innovativa torkmedelstorkar ger kunderna ett effektivt skydd mot fukt i luften, vilket ofta är orsaken till: 

  • Korrosion, föroreningar och läckage i rör
  • Minskad effektivitet hos utrustning/verktyg
  • Vatten som fryser i rören 

En torkmedelstork, eller adsorptionstork, använder torkmedelsmaterial för att adsorbera och avlägsna fuktigheten i tryckluft. Med den här metoden kan en tryckdaggpunkt på ned till -70 °C/-100 °F uppnås. En torkmedelstork ska användas när omgivningstemperaturen sjunker under fryspunkten, för att undvika isbildning i rör och tillämpningar.

Vet du det?

Om tryckluft med en tryckdaggpunkt på -70 °C/-94 °F levereras till ett normalt vardagsrum med en volym på 20 m³, innehåller den, i vikt, ett halvt gram vatten.

Hämta vår broschyr om torkmedelstorkar här