PE-serien - värmda torkmedelstorkar

Med karakteristiska, patenterade tekniska innovationer och energibesparande funktioner erbjuder Pneumatechs externt värmda torkmedelstorkar i PE-serien effektiva lösningar för alla kundtillämpningar. 

Kontakta oss för en offert!

Avancerad energihantering för lägsta möjliga driftskostnader

  • Kompressorsynkronisering
  • Temperaturstyrning för regenerering och kylning
  • Valfri tryckdaggpunktsstyrning

Högkvalitativt, högeffektivt torkmedel, valt för rätt tillämpning

  • PDP -40 °C: Aktiverat aluminium
  • PDP -70 °C: Molekylsilar och aktiverat aluminium

 


Minimal risk att torkmedel krossas tack vare sonic-munstycket och den stora kärldiametern

Motströmsregenerering för optimal energieffektivitet och garanterat torr luft

Hög tillförlitlighet och robust konstruktion

Låga ljudnivåer vid avluftning

Konstruerad för att kunna transporteras enkelt

Högeffektiva värmare, konstruerade för maximal livslängd och minimal risk

Optimal styrning och övervakning tack vare Purelogic™-styrenheten

Hämta våra informationsblad

Pneumatech torkmedelstorkar

Våra innovativa torkmedelstorkar ger kunderna ett effektivt skydd mot fukt i luften, vilket ofta är källan till korrosion i rör och minskad effektivitet hos utrustning och verktyg.