Kyltorkar

Kyltekniken är den i särklass mest använda torktekniken. Den används i mer än 95 % av alla industriella tillämpningar.

Vad är en kyltork?

Kyltorkar använder samma kylningsprincip som vanliga luftkonditioneringsenheter i hem över hela världen. Genom att använda kylsystemet och leda tryckluften genom en värmeväxlare kyls luften till cirka 3 °C/40 °F. När luften svalnar bildas vattendroppar i luften på grund av kondensation, på samma sätt som vattendroppar bildas på utsidan av en kall dryck. Luften som innehåller fukt genomgår en mekanisk avskiljningsprocess där vätskan eller ”kondensatet” separeras från luftströmmen. Luften värms sedan upp igen med den inkommande luften, vilket minskar den relativa luftfuktigheten och fångar upp eventuell kvarvarande fukt i form av ånga.

Fuktborttagning

Vatten i ett tryckluftssystem kan orsaka stora problem i en produktionsprocess, med ökade kostnader för underhåll och stilleståndstid, och även kvalitetsproblem.

Att förebygga korrosion

Borttagning av fukt från ett tryckluftssystem förhindrar rostbildning i rör, som skulle kunna skada verktyg, utrustning och produkter.

Miljöefterlevnad

Alla kyltorkar från Pneumatech använder miljövänliga kylmedier som inte är ozonnedbrytande.


Hämta vår broschyr om kyltorkar här: