AC-serien - cykliska torkar

Tillförlitlig kyltorkning med möjlighet att aktivera energibesparande funktioner för att spara pengar.

Kontakta oss för en offert!

Purelogic-styrenhet

En lättanvänd styrenhet med energibesparande algoritm, display för daggpunkt eller relativ fuktighet, frostskydd, larm för hög luftfuktighet och kompensation för omgivningstemperatur.

Se även Purelogic styrenhet

Förstklassig energieffektivitet

Vår patenterade energibesparingsalgoritm startar och stoppar torken för att spara energi samtidigt som den relativa luftfuktigheten hålls under 50 % för att förhindra att flytande vatten bildas.

Förlustfri dränering

Pneumatechs förlustfria dräneringar sparar pengar genom att förhindra de förluster av värdefull tryckluft som kan förekomma med andra typer av dräneringar.

Förstklassig tillförlitlighet

  • Garanterade torkprestanda vid många olika temperaturförhållanden
  • Kompressorer med roterande kylmedel: lägre mekanisk belastning och låga vibrationer (för AC125-2100)
  • Kylcykeln optimeras vid alla förhållanden tack vare automatisk expansionsventil och elektronisk shunt för het gas (för AC650-2100)

Enkel installation och enkelt underhåll till låg kostnad

  • Röranslutningar ovanpå 
  • Långa serviceintervall
  • Enkel åtkomst till viktiga komponenter

Anslutningsbarhet

Fjärrlarm håller dig informerad om serviceintervall och potentiella problem, och med fjärrstart- och stoppfunktionen har du en rad nya möjligheter att styra torken.


Hämta vårt informationsblad

Pneumatech-kyltorkar

Pneumatech har ett komplett sortiment av kyltorkar för en mängd olika tillämpningar för att styra fuktnivåerna i tryckluftssystem.