AD-serien - icke-cykliska torkar

Pneumatech erbjuder en tillförlitlig ekonomisk lösning för att ta bort fukt från tryckluftssystemet.

Kontakta oss för en offert!

Litet tryckfall

Pneumatech använder värmeväxlare av hög kvalitet med integrerade fuktavskiljare för att förhindra tryckförluster i systemet.


Energibesparing

Alla Pneumatech-kyltorkar levereras med förlustfria standarddräneringar, vilket sparar pengar genom att förhindra förlust av värdefull tryckluft, något som förekommer med andra typer av dräneringar.


Förstklassig tillförlitlighet

AD-torkarna använder en shuntventil för het gas för att förhindra att det bildas is i torken under perioder med lågt flöde.


Roterande kompressorer och R410A-kylmedel: Den vinnande kombinationen

AD125-1250-serien är utrustad med roterande kompressorer och R410A-kylmedel. Den här kombinationen är upp till 30 % mer energieffektiv, kräver 19 % mindre kylmedelsgas och är 100 % kompatibel med EU-förordning nr 517/2014.

Anslutningsbarhet

Fjärrlarm håller dig informerad om serviceintervall och potentiella problem, och med fjärrstart- och stoppfunktionen har du en rad nya möjligheter att styra torken.


Enkel plug-and-play-installation

Hämta vårt informationsblad

Pneumatech-kyltorkar

Pneumatech har ett komplett sortiment av kyltorkar för en mängd olika tillämpningar för att styra fuktnivåerna i tryckluftssystem.